Koordynator ds. BHP / PPOŻ

Remondis Medison Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza

14 dni temu

REMONDIS Medison to przedsiębiorstwo oferujące kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

 

Obecnie Grupa REMONDIS działa w 34 krajach świata. Dysponuje siecią 450 własnych instalacji i zatrudniającą ponad 30 tysięcy pracowników. Rocznie REMONDIS zbiera, przetwarza i sprzedaje w przybliżeniu 30 milionów  ton surowców.

 

Obecnie poszukujemy

Kandydatek/ów do naszych Spółek na Stanowisko:

Koordynator ds. BHP / PPOŻ
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Nr ref.: 692020

 

Opis stanowiska:
 • Kompleksowa obsługa BHP/PPOŻ spółek Grupy REMONDIS Medison,
 • Prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP dla centrali RM,
 • Sporządzanie protokołów pokontrolnych po każdej przeprowadzonej wizycie w danych Zakładzie,
 • Kontrola bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich lokalizacjach,
 • Opiniowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP pracowników wraz z ich dokumentowaniem,
 • Programy szkoleń dla pracowników,
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP pracowników wraz z ich dokumentowaniem, zgodnie z przyjętym harmonogramem (dla poszczególnyc lokalizacji),
 • Sporządzanie stosownych dokumentów: protokoły powypadkowe, dokumenty dla organów kontrolnych PIP, SANEPIDU, sprawozdania do GUS itd.,
 • Kontrola stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa pracy,
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 • Kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz ich zabepieczeń pod kątem bezpieczeństwa pracy, podczas procesu pordukcji,
 • Kontakt z organami kontroli w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska,
 • Nadzór nad dokumnetacją związaną z BHP i PPOŻ oraz jej aktualizacja,
 • Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
 • Badania i pomiary na stanowiskach pracy (NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie, NDN - najwyższe dopuszczalne natężenie),
 • Tworzenie instrukcji bhp/ppoż oraz nadzór nad ich aktualnością,
 • Czynniki rakotwórcze i mutagenne,
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka na czynniki biologiczne,
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka na substancje niebezpieczne.
Wymagania:
 • Minimum dwuletniego doświadczenia w obszarze BHP,
 • Kwalifikacji określonych dla co najmniej Specjalisty BHP zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby BHP,
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 • Znajomości pakietu Microsoft Office,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktu oraz budowania relacji,
 • Zdolności analitycznego myślenia,
 • Odporności na stres i umiejętności funkcjonowania w sytuacjach stresujących,
 • Czynnego prawa jazdy kat. B,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
Oferujemy:
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Możliwości rozwoju i szkolenia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

REMONDIS Sp. z o.o. - Warszawa

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP zajmuje się szkoleniem pracowników w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Zapoznaje personel z istniejącymi regulaminami i zasadami wykonywania zawodowych obowiązków, a następnie kontroluje ich przestrzeganie w miejscu pracy. Ocenia ryzyko wypadków na danym stanowisku i na tej podstawie tworzy instrukcje postępowania, które będą minimalizować ryzyko ich wystąpienia. ...
Praca Specjalista ds. BHP