Koordynator ds. jakości w Dziale e-commerce i Contact Center [rekrutacja online]

Masterlease

Kowale

4 dni temu

Masterlease od kilku lat jest jednym z liderów rynku leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów. Oferujemy nowoczesne produkty finansowe wraz z usługami dodatkowymi. Specjalizujemy się w finansowaniu samochodów do 3,5 t oraz w zarządzaniu flotą. Naszymi klientami są najlepsze firmy polskie oraz międzynarodowe koncerny dbające o jakość i osiągające sukcesy w biznesie. Dostarczanie samochodów klientom to nasz cel. Samochody to nasza pasja.

 

W związku z rozwojem firmy, obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Koordynator ds. jakości w Dziale e-commerce i Contact Center [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Kowale

Wymagania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą Klientów w kanałach zdalnych – Call / Contact Center, eCommerce w roli Team Leadera, Supervisora lub Koordynatora
 • Doświadczenie we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług z obszaru Customer Service
 • Znajomość kluczowych wskaźników związanych z obszarem obsługi klienta, badania satysfakcji
 • Umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizy zbiorów danych i formułowania wniosków
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office – opracowywanie raportów oraz wizualizacja danych
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na zmiany
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość systemów CRM oraz narzędzi, technik analizy i optymalizacji procesów biznesowych np. Value Stream Mapping

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad procesem jakości obsługi Klientów w kanałach zdalnych w nowym, innowacyjnym Projekcie, prowadzonego w ramach Grupy Kapitałowej PKO BP
 • Kontrola i raportowanie poziomu realizacji kluczowych wskaźników jakościowych
  i ilościowych w procesie obsługi Klientów
 • Współpraca z poszczególnymi Działami firmy oraz zewnętrznymi dostawcami w zakresie doskonalenia procesów obsługi Klientów
 • Bieżący monitoring procesu obsługi Klientów na bazie narzędzi CRM
 • Koordynacja realizacji badań satysfakcji wśród Klientów
 • Realizacja audytów procesu obsługi Klienta w roli „tajemniczego Klienta”
 • Pełnienie roli „rzecznika Klienta” w organizacji
 • Opracowywanie rekomendacji i wdrażanie zmian mających na celu doskonalenie procesów obsługi Klientów w kanałach zdalnych
 • Bezpośrednie uczestnictwo w obsłudze Klientów

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, będącej liderem na rynku CFM
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników
 • Realne szanse rozwoju
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w innowacyjnym projekcie
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków (laptop, telefon komórkowy)
 • Benefity - dofinansowanie Karta Multisport i Pakiet Medyczny, Kafeteria MyBenefit
 • Dobrą atmosferę pracy i zgrany zespół

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając przycisk:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Jeżeli chcesz aplikować na stanowisko podane w ogłoszeniu, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., realizującą proces rekrutacji, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail odo@masterlease.pl lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji pracowników w okresie jednego roku od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail odo@maserlease.pl lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka:

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, kapitał zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Polanki 4, 80—308 Gdańsk, adres e-mail iodo@masterlease.pl, tel. 58-340-44-67.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać:

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (w szczególności w liście motywacyjnym oraz CV) oraz podanych przez Panią/Pana w trakcie zatrudnienia - w zakresie w jakim obejmują one dane osobowe inne, niż dane osobowe, które Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 22(1) kodeksu pracy.

Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z Grupy Masterlease (Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o., MasterRent24 sp. z o.o. – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku), podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy świadczeniu usług rekrutacyjnych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • W przypadku wyrażenia zgody na udział w danym procesie rekrutacyjnym – do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego,
 • w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 12 miesięcy,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu cofnięcia zgody,
 • przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać ze stosunku prawnego łączącego Pana/ Panią z Administratorem.

Administrator informuje, że przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jest Pani/Pan uprawniony(a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na jej zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te może Pani/Pan zrealizować przesyłając stosowne żądanie:

 • listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
 • e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.

Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym oraz warunkiem wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Poznaj stanowisko: Koordynator / Supervisor 
Koordynator w kadrze zarządzającej jest osobą odpowiedzialną za pracę całego zespołu pracowniczego, czuwającą nad poprawnym i terminowym wypełnianiem obowiązków służbowych pracowników, dbającą o przepływ informacji w strukturze pionowej i poziomej firmy oraz rozwiązującą bieżące problemy zgłaszane przez pracowników. Koordynator zapewnia odpowiedni poziom pracy poprzez wdrażanie systemów administracyjnych, monitorowanie ...
Praca Koordynator / Supervisor