Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Koordynator Informatyk
Port Lotniczy GDAŃSK Sp. z o.o.
Gdańsk
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
74 dni temu

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Koordynator Informatyk
Miejsce pracy: Gdańsk
Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
 • Wsparcie dla użytkowników w zakresie systemów firmowych
 • Utrzymywanie ciągłości działania systemów informatycznych i monitorowanie ich działania
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej
 • Czynne uczestnictwo we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych
 • Administrowanie infrastrukturą serwerową i sieciową
 • Diagnostyka problemów i ich rozwiązywanie
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami i nadzór nad ich pracą
 • Realizowanie i rozwój polityki cyberbezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • Analiza pojawiających się zagrożeń, ich usuwanie i tworzenie systemu obronnego dla sieci teleinformatycznej.
 • Czuwanie nad legalnością oprogramowania w Firmie, przeprowadzanie kontroli w zakresie legalności oprogramowania oraz prowadzenie odpowiednich ewidencji.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe - informatyk
 • Umiejętności działania w trudnych sytuacjach związanych z pracą w ruchu
 • Umiejętność zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną
 • Praca w środowisku różnorodnych technologii
Dodatkowym atutem będzie:
 • Znajomość środowiska Microsoft Server 2008R2-2019 oraz Windows 7-10
 • Znajomość środowiska Linux
 • Znajomość Cisco switching, routing na poziomie CCNA/CCNP
 • Znajomość rozwiązania firewall firmy Palo Alto
 • Znajomość środowiska wirtualnego VMWARE
 • Znajomość systemów SIEM i umiejętność analizy logów urządzeń
 • Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Proaktywne działanie w zakresie planowania rozwiązań IT i wdrażania zabezpieczeń.
 • Język angielski na poziomie B2 w mowie i piśmie (swobodna rozmowa i umiejętność prowadzenia korespondencji pisemnej
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.
Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Poznaj

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy to firma stworzona przez ludzi i dla ludzi.

Podobne oferty