Koordynator Ogrodu Roślin Leczniczych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

11 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko

Koordynator Ogrodu Roślin Leczniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie kolekcji roślin w Ogrodzie Roślin Leczniczych (ORL),
 • koordynacja prac w ORL: prowadzenie dokumentacji zgromadzonych kolekcji roślin (elektroniczne bazy danych), przygotowywanie planów zasiewów, zbiór i prowadzenie banku nasion (prowadzenie wymiany nasion z innymi ogrodami botanicznymi krajowymi i zagranicznymi), przygotowywanie tabliczek znamionowych i ich przypisanie konkretnym gatunkom, zamówienia drobnego sprzętu ogrodniczego, środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin,
 • koordynowanie zbioru i przygotowywania surowców roślinnych do zajęć dydaktycznych - suszenie, oczyszczanie, przechowywanie,
 • udział w działaniach edukacyjnych, w tym oprowadzanie wycieczek, prowadzenie ewidencji osób zwiedzających,
 • odpowiedzialność za identyfikację przynależności systematycznej poszczególnych okazów kolekcji,
 • systematyczne poszerzanie wiedzy w obszarze zachowania bioróżnorodności.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: biologia, rolnictwo lub z zakresu ochrony środowiska, ekologii,
 • doświadczenia związanego z pracą w ogrodzie,
 • umiejętności kolekcjonowania i opisywania roślin,
 • zaawansowanych umiejętności w obsłudze pakietu MS Office, szczególnie w zakresie baz danych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • samodzielności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • kreatywności w zakresie wdrażania usprawnień w zarządzaniu ogrodem.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku aplikacyjnego.
 • termin nadsyłania aplikacji to 13.10.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji. 
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Koordynator Ogrodu Roślin Leczniczych.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Biolog 
Biolog to kolejny zawód naukowy, zajmujący się badaniem otaczającego nas świata i poszerzaniem dotychczas pozyskanej wiedzy. Biolog skupia się na materii ożywionej, w zależności od podjętej specjalizacji może badać mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta, lub chemiczną zawartość tejże materii w najszerszym zarysie. Tak wyspecjalizowany biolog, nazywany będzie odpowiednio mikrobiologiem, botanikiem, zoologiem, lub biochemikiem, jednak ...
Praca Biolog