Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Księgowy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku
Orońsko
70 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Orońsko
Ogłoszenie o naborze Nr 81411

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku od poniedziałku do piatku w godz. od 7:30 do 15:30, przy komputwrze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, skaner), przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w długotrwałej pozycji siedzącej. Nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku, toalety nieprzystosowane   do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty finansowe dotyczące chorób zakaźnych i rachunki dochodów własnych, przygotowuje do zatwierdzenia i zapłaty
 • Księguje zadekretowane dokumenty w programie finansowo-księgowym
 • Obsługuje system Trezor, bankowość elektroniczną NBP oraz program Płatnik
 • Sporządza sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne z wykonania budżetu oraz koszty poniesione i planowane do poniesienia na programy monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania
 • Prowadzi ewidencję ilościowo- wartościową magazynu PIW

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowy/a w sektorze finansów publicznych
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office, poczta elektroniczna)
 • Znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie służby cywilnej, finansów publicznych i rachunkowości (ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych)
 • Odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów Trezor i bankowości elektronicznej NBP oraz programu Płatnik
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Podobne oferty