Kustosz biblioteczny

Uniwersytet Morski w Gdyni

Gdynia

8 dni temu

Ogłoszenie numer: 3802275, z dnia 2020-10-16

 

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Kustosz biblioteczny

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

 

Opis stanowiska

 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zintegrowanym systemem bibliotecznym VIRTUA VTLS i jego wykorzystaniem,
 • zarządzanie automatyzacją w bibliotece,
 • administrowanie stroną www Biblioteki Głównej UMG.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 8 lat pracy w bibliotece naukowej
 • biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • znajomość systemów bibliotecznych,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane studia z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • brak przeciwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.).

Wymiar czasu pracy: 1 etat 

Jednostka/komórka organizacyjna: Biblioteka Główna UMG

Przewidywana data zatrudnienia: listopad 2020 r. 

Dodatkowe Informacje: równoważny system czasu pracy

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).