Lekarz na Oddziale Wewnętrznym

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice

33 dni temu

Lekarz na Oddziale Wewnętrznym
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Wymagania:

 • tytuł lekarza medycyny,
 • pełne prawo wykonywania zawodu,
 • ukończona lub w trakcie specjalizacja z chorób wewnętrznych,
 • uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznych badań diagnostycznych w zakresie chorób wewnętrznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w ramach umowy o pracę w Oddziale Wewnętrznym,
 • finansowanie szkoleń ze środków Funduszu Szkoleniowego,
 • możliwość szeroko rozumianego rozwoju zawodowego,
 • płace do negocjacji

Lekarz odpowiedzialny będzie za:

 • realizację świadczeń w zakresie sprawowania opieki medycznej,
 • diagnostykę i leczenie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną,
 • prowadzenie działań obejmujących profilaktykę zdrowotną.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Poznaj stanowisko: Lekarz 
Lekarz jest to osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich - w zakresie swojej specjalizacji. Lekarz może posiadać specjalizację z różnych dziedzin ...
Praca Lekarz