Magazynier

United Beverages S.A.

Psary

104 dni temu

 

Firma United Beverages S.A. jest jednym z największych dystrybutorów i importerów alkoholi w Polsce oraz właścicielem wielu znaków towarowych w różnych kategoriach i segmentach rynku. Od ponad 20 lat współpracuje z największymi producentami w kraju i na świecie, a w roku 2015 była jedną z dziesięciu najszybciej rozwijających się firm w Polsce.

Magazynier
Miejsce pracy: Psary
nr ref. MAG WRO 08/2019
 
Cele do osiągnięcia:
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • przyjmowanie dostaw,
 • rozładunek towarów,
 • przygotowanie wydań towarowych,
 • współpraca z Biurem Obsługi Klienta.
Niezbędne wymagania:
 • znajomość gospodarki magazynowej,
 • uprawnienia na wózek widłowy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność,
 • mile widziana książeczka sanepidowska,
 • odpowiedzialność, uczciwość, sumienność.
Firma oferuje:
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • dobre warunki pracy i miłą atmosferę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie z możliwością podpisania umowy o pracę,
 • kartę MultiSport po okresie próbnym (w przypadku umowy u pracę).
Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) zawierających informacje, o których mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 357 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku woli udziału w innych projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez United Beverages S.A.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w celu prowadzenia rekrutacji pracowników. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 25 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Poznaj stanowisko: Magazynier 
Magazynier to osoba, która wykonuje wszystkie czynności związane z działalnością obiektu magazynowego, handlowego bądź przemysłowego, tj. przyjmuje towar na podstawie dokumentów dostawy, przygotowuje wysyłki, wystawia faktury, sprawdza zgodność dokumentów dostawy z dostarczonym towarem, przelicza towar, sprawdza terminy ważności dostarczonych towarów, zabezpiecza towar w magazynach i sukcesywne uzupełniania ...
Praca Magazynier