Marine Mechanical Design Engineer

Comatec Poland Sp. z o.o.

Gdańsk

7 dni temu

The Comatec Group, a leading engineering company from Finland that develops on the international market, provides and improves technical design, project management and consulting services for the technology industry, in particular in the field of mechanical engineering. The Comatec Group is known for its success in carrying out difficult tasks, where it always uses solutions based on modern and proven technologies.

 

We are looking for a

Marine Mechanical Design Engineer
Miejsce pracy: Gdańsk

 

In this job, you will be responsible for:
 • marine structural design with AVEVA marine /E3D,
 • communicating with clients, subcontractors, material suppliers and Comatec Finland,
 • managing drawings for the shipowner and the shipyard,
 • preparation of workshop documentation,
 • cooperation with the computing department,
 • assisting with development of local engineering capabilities.
Knowledge, skills and abilities:
 • B.Sc. or M.Sc. degree in Naval architecture and marine engineering or Mechanical engineering (technical college/university level),
 • previous work experience in marine design is required,
 • previous work experience with AVEVA software will be considered as an advantage,
 • capable to work with and knowledge of technical rules and standards,
 • knowledge of marine engineering and manufacturing technologies,
 • good command of English language is required, both written and verbal,
 • ability to short term travelling if so requested,
 • ability to work in a team, high motivation to work.
We want to offer you:
 • organizational culture, that promote cooperation and mutual respect,
 • supporting and friendly work atmosphere,
 • access to trainings, which support your professional development, including internal English courses,
 • flexible working hours and the opportunity to work from home office,
 • Medicover private medical care,
 • supplement for the MultiSport Card,
 • regular sport events, team building trips and occasional company meetings,
 • participation in corporate social responsibility actions,
 • active recommendation system,
 • fruit Mondays,
 • access to company gaming resources and books, for private purposes.

During the first phone conversation with Ania or Marta we will tell you more about the company and ask about your experience and expectations.


In the next stage you will meet in our office Mikko and Dorota - the Engineering Manager who will be happy to answer all technical questions related to the position.


If you are interested in this position please send your CV in English.

Aplikuj »
Do przesłanej oferty prosimy załączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko, prowadzonej przez firmę Comatec Poland Sp. z o.o. od 26 maja 2018 r.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Poznaj

Comatec Poland Sp. z o.o.

Grupa Comatec, czołowa firma inżynierska wywodząca się z Finlandii, która rozwija się na rynku międzynarodowym, świadczy i doskonali usługi projektowania technicznego, zarządzania projektami i doradcze dla przemysłu technologicznego, w szczególności w dziedzinie budowy maszyn. Grupa Comatec jest znana z sukcesów w wykonywaniu trudnych zadań, w których zawsze stosuje rozwiązania oparte na nowoczesnych oraz wypróbowanych w praktyce technologiach.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier