Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Mistrz w Wydziale Monitoringu Sieci

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Warszawa - ul. Mikkego 4

34 dni temu

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Mistrz w Wydziale Monitoringu Sieci

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Wydział Monitoringu Sieci)

Miejsce pracy: Warszawa - ul. Mikkego 4
Nr ref.: 76/20


Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prawidłowa organizacja, kierowanie, koordynacja i nadzorowanie podległej grupy mistrzowskiej, zapewniające efektywną i skuteczną realizację zadań Wydziału Monitoringu Sieci, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego MPWiK S.A.
 • przeprowadzanie systematycznego instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów BHP na wyznaczonych stanowiskach pracy
 • sporządzanie codziennych raportów prac ze ścisłym podawaniem odbioru robót, określeniem warunków technicznych pracy
 • nadzór i właściwe prowadzenie gospodarki narzędziowej i materiałowej w zakresie funkcjonowania grupy mistrzowskiej, zgodnie z obowiązującą w Spółce gospodarką magazynową i narzędziową
 • koordynacja i prawidłowe wykorzystanie sprzętu i transportu przy wykonywaniu zadań
 • rzetelne i terminowe przygotowywanie rozliczeń wykonanych robót i wykorzystanego czasu pracowników w swoim obszarze działania
 • nadzór nad konserwacją i naprawami urządzeń oraz instalacji, usuwaniem awarii
  i modernizacją urządzeń oraz instalacji pomiarowych systemu monitoringu sieci, także w zakresie zasilenia i przesyłu danych z komór monitoringu a w szczególności:
  • kontrola poprawności danych w systemie SCADA,
  • prowadzenie dokumentacji przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń, sporządzanie harmonogramów przeglądowych, konserwacyjnych, remontowych i
 • modernizacyjnych, - ustalanie zakresów zadań remontowych, modernizacyjnych eksploatowanych urządzeń,
 • instalacji, współudział w tworzeniu planów i ustalaniu kosztów, - nadzór nad pracami przeglądowymi, konserwacyjnymi i naprawczymi urządzeń i instalacji, realizowanymi przez podmioty zewnętrzne

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego (preferowane kierunki: elektryka, elektronika, automatyka), mile widziane wykształcenie wyższe
 • doświadczenia zawodowego - minimum 3 lata
 • prawa jazdy kategorii B, mile widziane prawo jazdy kategorii C
 • mile widziane aktualne świadectwo kwalifikacji D+E gr. I urządzenia elektryczne
 • umiejętności zarządzania zespołem
 • dobrej organizacji pracy
 • biegłej obsługi komputera (w tym Excel w stopniu minimum średnio-zaawansowanym)
 • gotowości do pracy zmianowej
 • umiejętności myślenia analitycznego
 • komunikatywności, świadomości biznesowa

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 03.06.2020

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
- dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
- dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Poznaj stanowisko: Mistrz 
Mistrz - tytuł przyznawany osobie, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie; ciesząca się swoistym autorytetem i będąca wzorem do naśladowania, dzięki czemu posiada pozycję/stanowisko, które wyróżnia ją spośród ogółu. Mianem tym określa się też wykwalifikowanego pracownika, który sprawuje nadzór nad produkcją w danym ...
Praca Mistrz