Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy bibliotekarz
Uniwersytet Morski w Gdyni
Gdynia
specjalista junior / mid
pełny etat
umowa o pracę
76 dni temu

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Młodszy bibliotekarz
Miejsce pracy: Gdynia
Zadania:
 • bieżąca realizacja zamówień na materiały biblioteczne (odszukanie w magazynie egzemplarza, przekazanie do wypożyczalni, wycofywanie niezrealizowanych zamówień)
 • obsługa bibliotecznego systemu
 • włączanie na bieżąco do magazynów zwróconych materiałów bibliotecznych
 • sprawdzanie poprawnego układu księgozbioru na półkach
 • udział przy selekcji księgozbioru: utrzymanie porządku i czystości na półkach magazynowych
 • pieczętowanie i włączanie do magazynu nowości książkowych
 • zachowawcza konserwacja zbiorów
 • obsługa czytelników w wypożyczalni
Wymagania:

Wymagania podstawowe: 

 • wykształcenie wyższe
 • biegła obsługa komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word, Excel)
 • gotowość do pracy w godzinach zgodnych z harmonogramem w zakresie godzin 7.15 – 18.00
 • obsługa systemu bibliotecznego

Wymagania dodatkowe: 

 • brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.)
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Komórka organizacyjna: Biblioteka Główna UMG

Przewidywana data zatrudnienia:  luty/marzec 2023

Dodatkowe informacje: równoważny system czasu pracy

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Podobne oferty