Młodszy Wartownik

Port Lotniczy GDAŃSK Sp. z o.o.

Gdańsk

2 dni temu

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. poszukuje kandydatów

do SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA
na stanowisko

Młodszy Wartownik
Miejsce pracy: Gdańsk
Opis stanowiska:
 • Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagaży na granicy strefy zastrzeżonej lotniska,
 • Zapewnienie właściwego poziomu kontroli pasażerów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i personelu pracującego na terenie portu lotniczego,
 • Praca całotygodniowa w systemie zmianowym do 12 godzin (również w niedziele i święta).
Wymagania:
 • Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Wykształcenie średnie.

Zapraszamy do składania aplikacji również kandydatów, którzy jeszcze nie posiadają wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ale są gotowi go uzyskać.

Warunkiem zatrudnienia będzie oprócz pozytywnego przejścia procesu rekrutacji, również ukończenie we własnym zakresie odpłatnego kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i uzyskanie wpisu w Wojewódzkiej Komendzie Policji. Informujemy, że zgodnie z polskim prawem o wpis mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21. rok życia. Port Lotniczy nie organizuje wspomnianego kursu.

Oferujemy:
 • Umowę o pracę,
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej,
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji w formacie PDF (CV i list motywacyjny), zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja SOL 2019" na adres: Kadry@airport.gdansk.pl

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Poznaj

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest trzecim co do wielkości lotniskiem w Polsce. Jest częścią krajowego, europejskiego i światowego systemu transportowego. Wzrost liczby pasażerów oraz nowoczesna infrastruktura i plany jej dalszej rozbudowy stawiają Port Lotniczy Gdańsk w ścisłej czołówce najlepszych lotnisk regionalnych w Europie. Rozwijaj się równie dynamicznie jak my, dołącz do naszego Zespołu!

Głównym celem Spółki jest maksymalizacja jej wartości, poprzez konsekwentne rozbudowywanie siatki połączeń, modernizację infrastruktury lotniska i zwiększanie jego przepustowości. PLG koncentruje się nie tylko na konsekewntnym podnoszeniu jakości oferowanych usług i dbałości o bezpieczeństwo pasażerów, ale także stale poprawia środowisko pracy osób przez siebie zatrudnianych. Realizowane plany inwestycyjne Spółki oraz ogólny dynamiczny rozwój lotniska w ostatnich latach, wskazuje na coroczny wzrost liczby pracowników. Pośród najważniejszych wyrazów dbałości Spółki o swoich pracowników należy wskazać m.in. bezpłatną niepubliczną opiekę medyczną, finansowanie nauki dla dzieci pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników czy też refundacja biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe.

Proces rekrutacji

KrokZaproszenie na spotkanie
KrokRozmowa rekrutacyjna
KrokPropozycja współpracy
Poznaj stanowisko: Ochroniarz 
Ochroniarz (Pracownik Ochrony) - jest to osoba, która odpowiada za fizyczną ochronę osób i mienia oraz zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Ochroniarz musi posiadać licencję, aby wykonywać tę profesję (wedle ustawy o ochronie osób i mienia, która nakład takie wymagania). Poza tym osoba taka musi być ...
Praca Ochroniarz