Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Gdańsk
kierownik/koordynator / menedżer
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za:

 • Bieżące organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału, w tym przydzielanie pracy na poszczególne stanowiska, nadzór nad prawidłową i terminową realizacją przydzielonych zadań oraz zapewnienie odpowiednich warunków ich wykonywania,
 • Monitorowanie i nadzór nad prowadzeniem procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości będących w posiadaniu PKP S.A.,
 • Współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie regulacji stanów prawnych i podziałów nieruchomości PKP S.A.,
 • Nadzór i koordynację pracy Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK),
 • Nadzór i prowadzenie bazy informatycznej w zakresie kolejowej ewidencji informacji geodezyjnej (KEIG) dla gruntów PKP S.A.,
 • Nadzór nad aktualizacją danych ewidencyjnych w zakresie gruntów, budynków i terenów zamkniętych oraz nad przenoszeniem i wykreślaniem istniejących hipotek na nieruchomościach PKP S.A.
 • Przygotowywanie informacji dot. zakresu prowadzonych spraw oraz współudział w przygotowywaniu lub przygotowywanie informacji o charakterze kompleksowym, zbiorczym, przekrojowym, obejmujących zakres prowadzonych spraw,
 • Bezpośredni nadzór nad wykorzystaniem przez pracowników czasu pracy, poziomem dyscypliny pracy oraz stosowaniem i przestrzeganiem obowiązujących przepisów, regulaminów i instrukcji wewnętrznych.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • Minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • Znajomości aktualnych przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii, w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe’,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych,
 • Umiejętności obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych,
 • Terminowego, dokładnego oraz skrupulatnego podejście do powierzonych zadań,
 • Umiejętności skutecznej komunikacji i argumentowania,
 • Mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Dobrą lokalizację miejsca pracy,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szeroki wybór świadczeń pracowniczych, w tym dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.

 

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji
za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ"

 

Informujemy, że potwierdzeniem przyjęcia Państwa aplikacji jest otrzymanie maila zwrotnego.

 

Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikuj teraz

Poznaj

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Jesteśmy jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce.

Modernizujemy Dworce Kolejowe.

Pełnimy nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.