Opiekun / Opiekunka z językiem ukraińskim

Haus-Care.com sp. z o. o. sp. k.

Lubuskie

22 dni temu

Opiekun / Opiekunka z językiem ukraińskim
Opiekun / Opiekunka z językiem ukraińskim

Miejsce wykonywania pracy: Niemcy

 

Zapewniamy zakwaterowanie

 

Высокий заработок, страховка, оплачиваемые транспортные расходы, проверенные заказчики, помощь координатора на месте. Трудоустроим женщин и мужчин по уходу за престарелыми и инвалидами в Германии. Требования: - Разрешение (виза) на работу или статус резидента в Польше, - Минимальные базовые знание немецкого языка, - Опыт ухода за пожилыми людьми (может быть такой опыт в вашей собственной семье).

 

Контакты: Тел / WhatsApp.: +48 789 293 989, +48 501 588 980

 

Стационарный: +48 58 620 87 74 З

 

дравствуйте, мы работаем с понедельника по пятницу с 8-16. С уважением

 

Zgoda na elektroniczne przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 z dnia 2018.05.24). Zgoda / brak zgody

* Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłego procesu rekrutacji w okresie 1 roku od dnia złożenia aplikacji. Zgoda / brak zgody

* Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Expert Mangold Jobeu Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełbiaśnicza 3/4, tel.: 786864190, adres e-mail: biuro@jobeujob.com.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Daniel Banaszkiewicz , adres email: biuro@jobeujob.com

3. Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb rekrutacji lub pośrednictwa pracy.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące cofnięcia zgody,

4. Usunięcia/modyfikację/sprostowanie danych należy zgłaszać na adres administratora danych lub na adres mailowy: biuro@jobeujob.com.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja umownego celu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej (grupa Mangold); naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach pośrednictwa pracy. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy ubezpieczeniowe.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Poznaj

Mangold.pl

Poznaj stanowisko: Opiekunka Osób Starszych 
Opiekun osób starszych, jak sugeruje sama nazwa zawodu, jest osobą sprawującą bieżącą opiekę nad podopiecznymi w wieku podeszłym, przebywającymi we własnych miejscach zamieszkania, domach opieki, lub szpitalach. W zależności od miejsca pracy i charakteru zatrudnienia, znaczącej zmianie ulega zakres pełnionych przez daną osobę obowiązków. Wbrew często powtarzanym stereotypom, w każdym przypadku jest to praca trudna i niekiedy ...
Praca Opiekunka Osób Starszych