Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Post-doc

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

4 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydata na stanowisko

Post-doc
Miejsce pracy: Gdańsk

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach programu OPUS 15, UMO-2018/29/B/NZ7/02489, pt. „Charakterystyka metaboliczna i genetyczna szczepów E.coli wywołujących urosepsę”, kierowanego przez prof. Michała Markuszewskiego.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • realizacja zadań wynikających z projektu badawczego Opus pt. „Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę”,
 • przygotowywanie próbek do niecelowanych analiz metabolomicznych,
 • przeprowadzanie eksperymentów analitycznych z wykorzystaniem techniki GC/MS oraz LC/MS,
 • procesowanie danych metabolomicznych, analiza statystyczna otrzymanych wyników, identyfikacja metabolitów,
 • opracowanie i przygotowanie wyników do publikacji w czasopismach naukowych. Prezentacja uzyskanych wyników na posiedzeniach naukowych, konferencjach krajowych oraz zagranicznych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończone studia wyższe,
 • uzyskanie stopnia doktora nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych lub biologicznych,
 • posiadanie dorobku naukowego o łącznej punktacji minimum 10 IF i 200 pkt. MNiSW,
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z dziedziny metabolomiki,
 • znajomość technik separacyjnych oraz spektrometrii mas,
 • doświadczenie w zakresie przeprowadzenia analiz statystycznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dodatkowym atutem będzie odbyty co najmniej trzymiesięczny staż badawczo-naukowy w zagranicznej jednostce naukowej, udział w szkoleniach, udział w projektach krajowych oraz międzynarodowych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonej działalności naukowej.
FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:

osoba aplikująca na to stanowisko musi spełniać wymogi dla stanowiska typu post-doc opisane w Załączniku nr 4 do uchwały Rady NCN nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018 r., a w szczególności:

 • uzyskała stopnia doktora nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych lub biologicznych nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być wydłużony zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN)
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierała innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę na czas trwania projektu tj. do dnia 5 lutego 2023 roku,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY