Pracownik rozbioru / Wykrawacz
Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. j.
Jankowo Gdańskie
pracownik fizyczny
umowa o pracę
15 godz. temu

Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. j. to istniejący od 1991 roku  jeden z najnowocześniejszych zakładów branży mięsnej na Pomorzu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, nie tylko branżowych. Wędliny i mięsa Nowak to zespolenie wieloletniego doświadczenia, tradycji i zamiłowania do wyśmienitego jedzenia. To produkty dla każdego i na każdą okazję, w których jakość, znaczy tyle samo co smak.

Tworzymy zespół kompetentnych, zaangażowanych ludzi nastawionych na realizację celów, dzięki czemu rozwijamy naszą ofertę oraz organizację.

 

W związku z rozwojem Firmy ZM Nowak poszukujemy osoby na stanowisko: 

Pracownik rozbioru / Wykrawacz
Miejsce pracy: Jankowo Gdańskie
Zadania na stanowisku:
 • Wykrawanie podstawowych elementów mięsa wieprzowego z przeznaczeniem na mięsa drobne i do produkcji wędlin;
 • Przeprowadzanie dodatkowej obróbki;
 • Skórowanie ręczne i mechaniczne.
Nasze oczekiwania:
 • Minimum podstawowych umiejętności w rozbiorze mięsa wieprzowego;
 • Umiejętności posługiwania się nożem;
 • Siły i sprawności fizycznej;
 • Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowości do jej wyrobienia).
Zapewniamy Tobie:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwość pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego pod okiem wykwalifikowanego technologa;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i premie wzrastające adekwatne do umiejętności;
 • Posiłek regeneracyjny i preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie;
 • Po okresie próbnym bogaty pakiet prywatnej opieki medycznej.

 

CZEKAMY NA CIEBIE!


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

lub zadzwoń 532 532 971

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Gdańsku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik Rozbioru - Wykrawacz, w zakresie, o jakim mowa w klauzuli informacyjnej. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji prowadzenia przez administratora danych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Gdańsku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w skrócie: RODO) informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. j. w Gdańsku, ul. Knyszyńska 16A/2 (ADO).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik Rozbioru - Wykrawacz. 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a. w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ciążący na nas obowiązek prawny, który wynika z przepisów prawa pracy);
b. w zakresie pozostałych danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2).
Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO. W tym przypadku w zakresie danych zawartych w ofercie podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych, które przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, jak również organizujące proces rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Aplikuj teraz

Poznaj

Zakłady Mięsne Nowak sp. j.