Programista Java / Angular
Uniwersytet Morski w Gdyni
Gdynia
41 dni temu

 

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Programista Java / Angular
Miejsce pracy: Gdynia
Wymagania:

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

 • znajomość języka Java;
 • znajomość języka TypeScript;
 • umiejętność korzystania z baz danych w tym znajomość SQL-a;
 • umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji GIT;
 • praktyczna umiejętność pracy z systemami Linux w tym pisanie prostych skryptów Bash;
 • znajomość modelu mikro usług;
 • znajomość modelu dojrzałości usług typu REST;
 • znajomość wzorców projektowych;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z angielskojęzycznej dokumentacji technicznej;

Wymagane 1-2 letnie doświadczenie w technologiach:

 • Spring Boot/ MVC/ Data,
 • Java Persistence API,
 • JUnit + Mockito,
 • Apache Maven,
 • Angular 2+,
 • Docker + Docker Compose. 

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • PostgreSQL + Postgis,
 • Hibernate,
 • systemów GIS,
 • serwerów GeoServer, GeoNetwork i Keycloak.

Elementem oceny kandydata może być zadanie rekrutacyjne dla wstępnie wybranych aplikacji.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • okres umowy minimum rok,
 • możliwość pracy zdalnej i dynamicznego ustalania godzin pracy,
 • widełki płacowe: 5100 – 11500 PLN brutto.

Przewidywana data zatrudnienia: 1 czerwca 2021 r.

Wymiar czasu pracy:  1etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Zakład Oceanografii Operacyjnej, Instytut Morski

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).