Redaktor/ Redaktorka
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
specjalista (mid)
umowa o pracę
1 godz. temu
Redaktor/ Redaktorka
Miejsce pracy: Gdańsk
R/110R21/WCH

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • pisanie tekstów informacyjnych, artykułów, przeprowadzanie wywiadów,
 • redagowanie i adiustowanie oraz korekta polskojęzyczna tekstów,
 • dbanie o właściwy przepływ informacji i materiałów do publikacji pomiędzy redakcją a jednostkami uczelni i autorami tekstów,
 • obsługa systemu deponowania manuskryptów,
 • zamieszczanie publikacji w specjalistycznych bazach danych,
 • monitorowanie wydarzeń i bieżących tematów,
 • współprowadzenie profili społecznościowych,
 • inne prace redakcyjne związane z procesem wydawniczym publikacji,
 • współtworzenie pozytywnych relacji w społeczności akademickiej i z interesariuszami.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego humanistycznego; pożądane: filologia polska, edytorstwo,
 • doświadczenia w pracy korektorskiej oraz pracy z tekstem (redakcyjnego, copywriterskiego),
 • znajomości procesów wydawniczych dla publikacji tradycyjnych i elektronicznych,
 • kreatywności oraz umiejętności pozyskiwania wiedzy na różne tematy,
 • wiedzy z zakresu praw autorskich i ich praktycznego zastosowania,
 • umiejętność wykorzystywania zasobów Internetu oraz poruszania się w środowisku programów i baz danych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2/C1,
 • umiejętności wielozadaniowego działania pod presją harmonogramu wydawniczego,
 • wysokiej kultury osobistej oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • współodpowiedzialności, zaangażowania, dokładności.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę stacjonarną w redakcji, w kreatywnym, zgranym zespole,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju, realizowania autorskich pomysłów oraz podnoszenie kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

ZASADY APLIKOWANIA:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku

   APLIKUJ TERAZ  • termin nadsyłania aplikacji to 15.12.2021 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Aplikuj teraz

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.