Referent ds. organizacji - prawnych w Sekcji Organizacji i Nadzoru

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice

2 dni temu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ogłasza

nabór na stanowisko:

Referent ds. organizacji - prawnych w Sekcji Organizacji i Nadzoru
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 • aktualizacja danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • aktualizacja danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego,
 • opracowywanie projektów zmian statutu Szpitala,
 • opracowywanie zmian Regulaminu Organizacyjnego Szpitala,
 • opracowywanie zmian instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,
 • obsługa posiedzeń Rady Społecznej poprzez obsługę biurową oraz przygotowywanie projektów uchwał do materiałów przedłożonych przez komórki merytoryczne realizujące dany przedmiot działalności i protokołowanie posiedzeń,
 • przekazywanie komórkom merytorycznym do dalszej realizacji uchwał i wniosków Rady Społecznej,
 • obsługa posiedzeń Komitetu Terapeutycznego poprzez protokołowanie,
 • obsługa posiedzeń Zespołu ds. Etyki poprzez protokołowanie,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora, przechowywanie oryginałów zarządzeń Dyrektora,
 • aktualizowanie danych zawartych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala
 • sporządzanie wykazów aktów prawnych na potrzeby Pełnomocnika Dyrektora ds. Akredytacji,
 • sporządzanie list pacjentów szpitalnych na potrzeby wyborów zarządzonych w RP,
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej, innymi organizacjami i instytucjami, a także komórkami własnej jednostki w zakresie ustalonym przez Dyrektora,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 • prowadzenie rejestru umów użyczenia oraz darowizn na rzecz Szpitala,
 • kompleksowa realizacja zadań dotyczących ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych środków transportu,
 • zamawianie i ewidencja pieczątek dla komórek organizacyjnych Szpitala,
 • prowadzenie spraw związanych z usługami kserograficznymi,
 • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz organem założycielskim w zakresie odpowiadającym powierzonym obszarom działania,
 • monitorowanie postępów realizacji zaleceń pokontrolnych w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. kontroli wewnętrznej.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe: prawnicze, o mile widziane doświadczenie zawodowe pracy w szpitalu bądź w obszarach z zakresu służby zdrowia.

OFERUJEMY

 • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
 • atrakcyjne zarobki,
 • możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia, o ciekawą i interesującą pracę.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych na adres e-mail:
kadry@spzoz.proszowice.pl
 

Lub poprzez przycisk aplikowania:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 386-52-13

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych