Referent

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Brzozów

94 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Brzozów
Ogłoszenie o naborze Nr 50974

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z podatnikami.

Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym dwukondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy ). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • obsługa klientów, w zakresie przyjmowania deklaracji podatkowych oraz wniosków dotyczących spraw załatwianych zgodnie z właściwością rzeczową komórki w tym w formie elektronicznej, celem zapewnienia możliwości wypełnienia przez podatników swoich obowiązków oraz prawidłowego obiegu dokumentów w urzędzie,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji oraz innych dokumentów,
 • prowadzenie czynności sprawdzających, celem stwierdzenia terminowości wpłat podatku i złożenia deklaracji, a także ich formalnej prawidłowości,
 • udzielanie informacji z zakresu ogólnych zasad rozliczania poszczególnych podatków oraz stosowanych w komórce procedur przy załatwianiu spraw,
 • ewidencjonowanie w systemach komputerowych prowadzone sprawy na zasadach określonych w zaleceniach, wytycznych oraz podręcznikach użytkowania danej aplikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego brak
 • Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym, o podatku od towarów i usług, o podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • Wymagane umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent