Referent

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Rzeszów

92 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 50998

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Obsługa administracyjno-kancelaryjno w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji,
 • Obsługa sekretarska Izby Administracji Skarbowej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji i obsługi telekomunikacyjnej,
 • Obsługa systemu informatycznego SZD- Systemu Zarządzania Dokumentami w celu prawidłowego ewidencjonowania pism i obiegu dokumentów,
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie dokumentów przekazywanych przez komórki organizacyjne do wysyłki,
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw w ramach właściwości rzeczowej komórki,
 • Współpraca z pracownikami urzędów skarbowych w zakresie realizacji powierzonych zadań z zakresu właściwości rzeczowej komórki oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Izby Administracji Skarbowej,
 • Prowadzenie ewidencji zasobu bibliotecznego, oraz rozdział wydawnictw prasowych i książkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego brak
 • Znajomość przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Łatwość komunikacji, konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami, zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent