Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Busko Zdrój

31 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Busko Zdrój
Ogłoszenie o naborze Nr 54190

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Zakres zadań

 • Przygotowanie i dystrybucja poczty wychodzącej z Urzędu Skarbowego
 • Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu Skarbowego
 • Ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Urzędu Skarbowego do właściwych komórek organizacyjnych
 • Przyjmowanie informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności KAS
 • Znajomość przepisów związanych z obsługą kancelaryjną
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych, pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności organizacyjne
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • Asertywność
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe