Praca Pińczów

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 224

Praca w Pińczowie

Pińczów – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Miasto Pińczów leży w województwie świętokrzyskim. Jest siedzibą powiatu i miejsko-wiejskiej gminy. Geograficznie znajduje się na Ponidziu, w Dolinie Nidy. Miejscowość zajmuje 14 kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy ponad 10 tys. mieszkańców. Oto charakterystyka miasta, poruszająca takie kwestie, jak lokalny rynek pracy, profil gospodarczy regionu oraz dostępne w mieście i gminie Pińczów atrakcje turystyczne, kulturalne i inne.

Miasto leży na południe od Kielc, w odległości ok. 40 km od stolicy województwa. Przez Pińczów nie prowadzą drogi krajowe. Wiodą tędy dwie drogi wojewódzkie: nr 766 (relacji Morawica – Węchadłów) i nr 767 (z Pińczowa do Buska-Zdroju) oraz drogi powiatowe i gminne. W mieście zatrzymuje się kolej pasażerska. W promieniu do 30 km od Pińczowa leżą np. Busko-Zdrój, Chmielnik, Jędrzejów, Działoszyce, Wiślica, Skalbmierz, Morawica czy Kazimierza Wielka.

Miasteczko bywa określane jako „perła Ponidzia” – wiele tu bowiem zabytków wpisanych w bogaty krajobraz tych terenów. Na południu od Pińczowa rozciąga się malownicza dolina, na północy zaś wzgórza Garbu Pińczowskiego do 290 m n.p.m., wśród nich góra Zamkowa, góra św. Anny i góra Grodzisko. Gmina Pińczów obejmuje obszar zespołu Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, w skład którego wchodzą Nadnidziański Park Krajobrazowy, Kozubowski Park Krajobrazowy oraz Szaniecki Park Krajobrazowy. Można znaleźć tu urokliwe zakątki, skorzystać ze zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i sportowej.

Co oferuje Pińczów i okolice? Atrakcje to np. przejazd zabytkową Ciuchcią Expres Ponidzie, jazda konna, spływy kajakowe po Nidzie. Ciekawe są także zabytki Pińczowa i dzieje miasta, których początku należy szukać w XII w. Na terenach dzisiejszego miasteczka istniał wtedy gród obronny i kamieniołom, a w XIV w. wzniesiono tu zamek. Prawa miejskie nadał miejscowości w 1428 r. król Władysław Jagiełło. Liczba zachowanych do dziś zabytków na terenie miasta i gminy jest imponująca. Do najważniejszych tego typu obiektów należą w Pińczowie rynek ze średniowiecznym układem zabudowań i ulic, dawny zespół klasztorny oo. paulinów, ruiny zamku, kaplica św. Anny z 1600 r., Pałac Wielopolskich z 1789 r. drukarnia ariańska, synagoga czy sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie.

Lokalne instytucje kultury to miejska biblioteka publiczna oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, mające swoją siedzibę w zabytkowym budynku klasztoru popaulińskiego. Promocja regionu jako atrakcyjnego turystycznie oraz podnoszenie jakości obsługi ruchu turystycznego to duża szansa na rozwój gospodarczy gminy.

Rynek pracy, oferty pracy – Pińczów

W mieście działa 41 podmiotów gospodarki narodowej zajmujących się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w całej gminie jest ich 57 (stan REGON na 30 czerwca 2020 r.). W mieście funkcjonują łącznie 1033 podmioty, z czego 954 w sektorze prywatnym. Najwięcej firm zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów. Dobrze rozwinięte branże to także budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, przetwórstwo przemysłowe (m.in. związane z przemysłem gipsowym), usługi oraz transport i gospodarka magazynowa.

Rynek pracy w Pińczowie kształtują firmy zróżnicowane pod względem wielkości. Najwięcej jest oczywiście jednostek mikro- – liczba samozatrudnionych i podmiotów zatrudniających do 9 osób wynosi 980. 37 pracodawców utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, a 15 – od 50 do 249. Największy, tak w mieście, jak i w gminie, pracodawca deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 250-999 pracowników.

Informacje, dla kogo dostępna jest praca w województwie świętokrzyskim oraz w poszczególnych powiatach, znaleźć można w prognozie Barometr zawodów, rokrocznie przygotowywanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z wynikami badań, powiat pińczowski to dobre miejsce na szukanie zatrudnienia dla pracowników branży spożywczej i gastronomii. Deficyt dotyczy takich zawodów jak masarz i przetwórca ryb, cukiernik, piekarz, pomoc kuchenna, kelner i barman oraz kucharz. W okolicach Pińczowa praca od zaraz czeka też na posiadających aktualne uprawnienia i wymagane umiejętności elektryków, elektromechaników i elektromonterów, operatorów obrabiarek skrawających, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a także mechaników maszyn i urządzeń. Na lokalnym rynku zatrudnienia w dobrej sytuacji są również lekarze, pielęgniarki i położne. Co ciekawe, eksperci wskazali nieliczne zawody deficytowe w branży budowlanej (w wielu powiatach woj. świętokrzyskiego ich lista jest bardzo długa). Deficyt dotyczy betoniarzy i zbrojarzy, murarzy i tynkarzy oraz robotników budowlanych.

W maju 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 6,7%, tym samym była jedną z niższych w województwie świętokrzyskim (stopa dla województwa to 8,5%). W tym czasie stopa bezrobocia w Polsce to 6,0%. W rejestrze prowadzonym przez PUP Pińczów widniało w maju około 1,1 tys. osób bezrobotnych.

PUP Pińczów

Adres: ul. Złota 7, 28-400 Pińczów
E-mail: kipi@praca.gov.pl
Telefon: (041) 357-26-40.