Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice

23 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 54560

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tylko na parterze jednego z trzech budynków, windy w dwóch budynkach umożliwiające poruszanie się,
- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i jego Zastępców oraz zapewnienie obsługi kancelaryjnej Izby
 • Organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w Izbie, w tym przyjmowanie, wstępne sprawdzanie zawartości, ewidencjonowanie w systemie komputerowym, rozdzielanie na komórki organizacyjne korespondencji przychodzącej do jednostki, udzielanie informacji w zakresie korespondencji
 • Wykonywanie czynności recepcyjnych w stosunku do interesantów zgłaszających się do kancelarii jednostki
 • Przygotowywanie korespondencji wychodzącej z jednostki do wysyłki
 • Obsługiwanie elektronicznej skrzynki podawczej e-puap, skrzynki poczty elektronicznej kancelarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań
 • Umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
 • Samodzielność, inicjatywa, kreatywność
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe