Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Gdynia
61 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 76915

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym

 • praca przy komputerze

 • praca w siedzibie urzędu

 • praca przeważnie siedząca

 • praca wykonywana pod presją czasu, jednozmianowa w porze dziennej

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek przystosowany do obsługi i pracy osób niepełnosprawnych

 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP

 • zagrożenia na stanowisku określono w ocenie ryzyka zawodowego

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe
 • Wnioskuje o zabezpieczenia wykonywania zobowiązań podatkowych
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych
 • Ustala wysokość kosztów postępowania
 • Orzeka w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe