Regionalny Menedżer Sieci Agencyjnej

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

Lublin

21 godz. temu

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na rynku od 20 lat. Od początku działalności specjalizujemy się w produktach ubezpieczeniowych i finansowych. W NAU cenimy pasję, uczciwość i zaangażowanie. Uważamy, że wspólna praca i odpowiedzialność pozwalają osiągnąć obrane cele, a odważne pomysły – zrealizować zamierzone wyniki. Dbamy o to, żeby praca w naszej organizacji przywodziła na myśl same pozytywne skojarzenia.

Regionalny Menedżer Sieci Agencyjnej
Miejsce pracy: Lublin

 

Wyzwania:

 • zarządzanie zespołem agentów,
 • nadzór nad realizacją planów sprzedażowych na podległym terenie,
 • pozyskiwanie nowych pośredników ubezpieczeniowych (multiagencje, agenci ubezpieczeniowi),
 • wsparcie merytoryczne pośredników,
 • budowanie długotrwałych relacji z agentami i zakładami ubezpieczeń.

Kompetencje, których szukamy:

 • doświadczenia w branży ubezpieczeniowej w grupie Działu II KNF,
 • łatwości w nawiązywaniu relacji biznesowych,
 • umiejętności sprzedażowych oraz negocjacyjnych,
 • min. średniego wykształcenia (mile widziane wyższe: finanse, ubezpieczenia, zarządzanie),
 • prawo jazdy kat. B.

Nasza oferta:

 • atrakcyjne wynagrodzenie składające się z podstawy oraz systemu premiowego,
 • niezbędne narzędzia pracy – samochód, laptop, telefon,
 • profesjonalne szkolenia przygotowujące do pracy (produkty, motywacja, rekrutacja),
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, zniżki do teatru, kina,
 • współpracę w oparciu o własną działalność gospodarczą (B2B).

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NAU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 („NAU S.A.") moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a niewynikających z przepisów prawa, w szczególności mojego wizerunku, w celu przeprowadzenia przez NAU S.A. obecnej rekrutacji.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 


1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email nau@nau.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iodo@nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:


– rekrutacji - podstawą przetwarzania danych jest niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy,


– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją, – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.


5. Administrator przestanie przetwarzać dane po zakończeniu rekrutacji oraz przedawnieniu roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Poznaj

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

Blisko 20 lat działamy na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Od początku działalności specjalizujemy się w produktach ubezpieczeniowych i finansowych dla branży oświatowej, a od 2014 roku również w sprzedaży ubezpieczeń poprzez ogólnopolską sieć agentów ubezpieczeniowych. Misją firmy jest zapewnienie klientom i partnerom optymalnej oferty i obsługi, dzięki odpowiedzialnej współpracy oraz budowie długotrwałych i opartych na zaufaniu relacji.

Poznaj stanowisko: Kierownik Zespołu 
Kierownik Zespołu (Team Leader) jest to przywódca grupy liczącej od 5 do 10 osób, tzw. menedżer. Kierownik Zespołu odpowiada za osiągnięcia całego zespołu, czyli integruje pracowników, oceniania ich prace, motywuje oraz dostosowuje zadania do możliwości pracowników. Poza tym, dba o wysokie standardy wykonywanej pracy, prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz wdraża nowych pracowników, a także przygotowuje ...
Praca Kierownik Zespołu