Specjalista ds. Analiz Rynkowych

ENERGA Obrót S.A.

Gdańsk

39 dni temu

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. Analiz Rynkowych

Energa Obrót S.A.

 

Komórka organizacyjna: Dział Analiz Hurtowych

 

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: ZZL/WORP/2020/001
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe; matematyka, ekonometria, statystyka, ekonomia lub pokrewne;
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych (ewentualnie rynków towarowych);
 • doświadczenie w budowaniu narzędzi prognostycznych z wykorzystaniem VBA/R/Python lub innych języków programowania;
 • dobra znajomość obsługi programów biurowych i aplikacji pakietu Microsoft Office (zwłaszcza MS Excel – poziom zaawansowany);
 • znajomość SQL umożliwiająca optymalizację zapytań;
 • posiadanie licencji maklera papierów wartościowych (ewentualnie licencji maklera giełd towarowych) czy certyfikatów giełd zagranicznych będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość finansowego języka angielskiego na dobrym, komunikatywnym poziomie;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz pracy w zespole, bardzo dobra organizacja czasu, zaangażowanie i dojrzałość emocjonalna;
 • czynne prawo jazdy, kat.B.
Zakres obowiązków:

Analiza hurtowego rynku energii elektrycznej, gazu i produktów powiązanych, a w szczególności:

 • przygotowywanie prognoz i rekomendacji cenowych krótko, średnio i długoterminowych dla wskazanych rynków;
 • bieżąca analiza sytuacji rynkowej,
 • wyszukiwanie pojawiających się okazji inwestycyjnych oraz budowanie strategii handlowych;
 • wycena produktów standardowych i niestandardowych;
 • umiejętność budowania modeli ekonometrycznych/prognostycznych;
 • zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz budowa narzędzi usprawniających ten proces;
 • budowanie narzędzi wspomagających pozostałe komórki organizacyjne.
Oferujemy:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę;
 • umowę o pracę;
 • atrakcyjne warunki finansowe (podstawa + premia + bogaty pakiet benefitów i dodatków).
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO):

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.
Nasze dane kontaktowe to: [obrot@energa.pl], 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne, Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów, Podmioty dostarczające korespondencję, Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dodatkowa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych pod kątem innych prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych, wtedy dane zniszczone zostaną po okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgód, usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższa zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po okresie 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji oraz nieuwzględnienie aplikacji kandydata w innych procesach rekrutacyjnych.

Zgoda (3) – Prosimy o nie przesyłanie nam danych szczególnej kategorii. Są to dane określone w art.9 ust. 1 RODO dotyczące między innymi stanu zdrowia, niepełnosprawności czy działalności związkowej. Jednak w przypadku przesłania nam takich danych prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w okresie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku braku takiej zgody dane te zostaną zanonimizowane.

ZGODY:
(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji”
(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa”
(3) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO (np. danych o stanie zdrowia, niepełnosprawności czy przynależności związkowej) pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji bądź 6 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych pod kątem innych procesów rekrutacyjnych w Grupie Energa.”
Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy 
Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Praca Analityk Finansowy