Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna

Zawiercie

22 dni temu

Odlewnia Zawiercie S.A
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
miejsce pracy: Zawiercie
Opis stanowiska:
 • realizacja zadań wynikających z obowiązków służby BHP wynikających z przepisów prawa pracy
 • kontrole wydziałów Spółki w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników firmy oraz podwykonawców
 • udział w procesie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją z zakresu BHP (instrukcje, regulaminy, procedury)
 • sporządzanie analizy wypadków za dany rok
 • prowadzenie zapisów w bazach związanych z BHP – GUS
 • prowadzenie postępowania powypadkowego oraz dokumentowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgodnie z wymaganiami przepisów oraz wewnętrznymi procedurami i standardami
 • sporządzanie wniosków do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej
 • wykonywanie opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska
 • przygotowywanie sprawozdań, wymaganych prawem z zakresu ochrony środowiska
 • przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących gospodarki odpadami
 • sporządzanie raportów do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach
 • sporządzanie informacji do opłat za korzystanie ze środowiska
 • współpraca z organizacjami odzysku opakowań
 • przygotowywanie i nadzór nad decyzjami przedmiotowymi wymaganymi prawem zgodnie ze specyfiką działania przedsiębiorstwa
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby BHP
 • doświadczenie zawodowe min. 2 letnie na podobnym stanowisku w firmie z branży odlewniczej lub innej produkcyjnej przemysłu ciężkiego
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z obszarem BHP i ochroną środowiska,
 • znajomość wymagań dotyczących maszyn i urządzeń technicznych, z uwzględnieniem dyrektyw 2006/42/WE oraz 2009/104/WE
 • mile widziane uprawnienia Audytora ZSZ, Inspektora ochrony p. poż, Instruktora pierwszej pomocy
 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań środowiskowych
 • znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) na poziomie bardzo dobrym
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej firmie będącej liderem na rynku
 • atrakcyjne zarobki z możliwością wpływania na swoje wynagrodzenie
 • dobre warunki ubezpieczenia
 • profesjonalne narzędzia pracy
Jednocześnie, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO

Poznaj

Odlewnia Zawiercie S.A.

Odlewnia Zawiercie S.A. w Zawierciu produkujełączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia Klientów z różnego rodzaju żeliw.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Praca Specjalista ds. BHP