Specjalista ds. gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.

Katowice

1 dzień temu

Polska Grupa Górnicza S.A. to europejski lider w obszarze wydobycia węgla kamiennego. Wielowiekową tradycję łączymy z innowacyjnym podejściem do produkcji i zarządzania. Nasze kopalnie umiejscowione są w centrum Śląska, historycznie związanego z węglem kamiennym.

 

Naszym najcenniejszym atutem jest wiedza i doświadczenie 42 tysięcy osób zatrudnionych w PGG. To dzięki wykorzystaniu ich kompetencji oraz najnowszych rozwiązań technologicznych, jesteśmy w stanie efektywnie konkurować na światowym rynku surowcowym.

 

Polska Grupa Górnicza S.A. poszukuje Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
Miejsce pracy: Katowice

Twoje zadania:

 • Poszukiwanie rozwiązań i optymalizacja obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie przetwórstwa kruszyw
 • Opracowywanie oraz wdrażanie technologii przemiany odpadu w surowiec
 • Określenie aktualnego stanu środowiska
 • Sporządzanie bilansu zanieczyszczeń: atmosfery, wód i gleby
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami
 • Badanie pomiarów hałasów i drgań mechanicznych
 • Kontrola emisji zanieczyszczeń
 • Obsługa aparatury pomiarowej stosowanej w ochronie środowiska
 • Opracowywanie map oraz schematów technologicznych
 • Stosowanie oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia i środowiska
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
 • Aktywne poszukiwanie nowoczesnych/innowacyjnych rozwiązań i ich implementacja
  w oddziałach Spółki
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
 • Opracowywanie wymagań istotnych warunków zamówień i wycena
 • Opracowywanie harmonogramów prac
 • Budowanie relacji oraz koordynacja działań obszarów przemysłu, nauki i dostawców technologii

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zagadnień technicznych i rysunku technicznego
 • Znajomość polskiego i unijnego prawodawstwa w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
 • Znajomość praktycznej technologii związanej z podejmowanym stanowiskiem
 • Znajomość obsługi programów do projektowania
 • Znajomość obsługi pakietów biurowych
 • Umiejętność zarządzania złożonymi projektami
 • Umiejętność współpracy z zespołem projektowym
 • Umiejętność planowania oraz zarządzania czasem i priorytetami
 • Zaangażowanie, kreatywność, chęć ciągłego rozwoju
 • Kreatywność na stanowisku pracy
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w stabilnej organizacji
 • Szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Bardzo dobrą atmosferę w miejscu pracy
 • Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • PGG Family – program benefitów dla Pracowników PGG
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Aplikując na niniejsze ogłoszenie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach moich danych osobowych innych niż imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (określonych w art.221 § 1 Kodeksu pracy), a udostępnionych PGG S.A. z własnej inicjatywy w moim CV, w celu umożliwienia mi udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 


Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Grupę Górniczą S.A. w związku z udziałem w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


 

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO, w załączniku "Kandydaci do pracy, praktyki lub stażu".


 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Polska Grupa Górnicza S.A.

40-039 Katowice

ul. Powstańców 30

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk APLIKUJ TERAZ.

 

DOŁĄCZ DO NAS


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Poznaj

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Technolog 
Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technicznym. W praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i dopilnowuje terminowego ...
Praca Technolog