Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. Kluczowych Klientów

IBSS BIOMED S.A.

Dolnośląskie

57 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

 

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są
innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,
sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. Kluczowych Klientów
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie
Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
 • współpraca z wyznaczonymi sieciami aptek,
 • nawiązywanie kontaktów handlowych z nowymi Klientami,
 • realizacja strategii sprzedaży oraz założonej polityki cenowej,
 • realizacja celów ilościowych i wartościowych celów sprzedaży oraz założonych udziałów rynkowych i poziomu marży,
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • współpraca z działem Marketingu.
Oczekiwania wobec idealnych kandydatów:
 • doświadczenie w branży farmaceutycznej: praca na stanowisku Specjalista ds. Kluczowych Klientów min. 2 lata lub Przedstawiciel Farmaceutyczny min. 4 lata
 • znajomość sieciowego rynku aptek oraz specyfiki pracy w aptekach sieciowych,
 • znajomość technik sprzedaży i umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
 • nastawienie ukierunkowane na osiąganie celów,
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 Oferujemy:
 • pracę w przyjaznej atmosferze opartej na wzajemnym szacunku i współpracy,
 • interesującą i odpowiedzialną pracę w firmie o wysokich standardach pracy,
 • narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop),
 • duży poziom samodzielności i odpowiedzialności,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia,
 • umowę na samozatrudnienie, B2B.
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl
Specjalista do spraw kluczowych klientów zajmuje się bieżącą obsługą klientów kluczowych firmy, a także ich pozyskiwaniem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada na zapytania ofertowe, negocjuje (w konsultacji z kierownikiem działu) warunki oferowanych usług, podpisuje umowy i utrzymuje stały kontakt z najważniejszymi dla firmy klientami. Specjalista ds. kluczowych klientów jest członkiem zespołu powołanego ...
Praca Specjalista ds. Kluczowych Klientów