Poznaj Enigma

Zobacz

Poznaj Enigma

Enigma od 25 lat świadczy usługi w obszarze ochrony informacji, posiadając unikatową wiedzę na polskim rynku. Integralną częścią oferowanych rozwiązań jest szeroko pojmowane bezpieczeństwo specjalne. Dotyczy ono zarówno rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, jak i całego obszaru architektury i realizacji wdrożenia. Podstawą systemów tworzonych przez firmę Enigma są opracowane i produkowane własne kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne. Atutem tych rozwiązań jest stosowanie wysoko rozwiniętych technologii i algorytmów szyfrowych. Wysoką jakość oferowanych urządzeń i aplikacji kryptograficznych potwierdza ponad 40 certyfikatów ABW i SKW z zakresu przetwarzania informacji niejawnych od klauzuli „Zastrzeżone”, przez „Poufne” i „Tajne” do „Ściśle tajne”.

Najważniejszym elementem wszystkich rozwiązań Enigmy jest gwarantowane bezpieczeństwo realizowanych systemów i przetwarzanych w nich informacji. W ofercie podstawowej są rozwiązania dla służb mundurowych, banków i instytucji finansowych, telekomunikacji, aplikacje wspomagające pracę szpitali i jednostek służby zdrowia oraz systemy transportowe. Projektując i realizując systemy bezpieczeństwa korporacyjnego specjaliści Enigmy wykorzystują rozwiązania własne oraz firm trzecich, zapewniając ich niezawodność, gwarantowaną m.in. wieloletnią współpracą z wiodącymi światowymi producentami i dostawcami rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych.

Obszary działalności:

Ochrona Informacji Niejawnych

W ramach działalności służącej ochronie informacji niejawnych zgodnej z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych tworzymy urządzenia, systemy i rozwiązania o różnych klauzulach poufności. Poza tym specjalizujemy się w doradztwie, szkoleniach i pomocy w procesach powoływania i tworzenia pionów ochrony informacji niejawnych w firmach.

Infrastruktura Klucza Publicznego

Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) jest systemem bezpiecznej wymiany informacji elektronicznych. Zapewnia integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści w komunikacji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu PKI użytkownik np. poczty elektronicznej ma gwarantowaną autentyczność nadawcy oraz integralność przesyłanych danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym odczytem.

Do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji w instytucjach państwowych, samorządowych, instytucjach finansowych, firmach i przedsiębiorstwach Enigma od przeszło 20 lat oferuje własne rozwiązania do budowy i obsługi PKI takie jak: modułowa platforma PKI, oprogramowanie narzędziowe do realizacji funkcji PKI,  bezpieczny system poczty elektronicznej, kwalifikowany podpis elektroniczny.

Bezpieczeństwo Dostępu

Rozproszenie informacji o użytkownikach i ich uprawnieniach w wielu różnych, stale wykorzystywanych aplikacjach i systemach oraz nieustannie zmieniające się warunki biznesowe wymagają spójnej polityki zarządzania dostępem i użytkownikami.

Każdy dedykowany system informatyczny stworzonym przez Enigmę oparty jest na zaawansowanych rozwiązaniach uwierzytelniających  lub na kompleksowych systemach zarządzania tożsamością. W dostarczanych rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo dostępu i zarządzanie tożsamością opieramy się zarówno na produktach własnych jak i rozwiązaniach firm trzecich.

Bezpieczeństwo Danych

Swobodny przepływ informacji w sieciach teleinformatycznych przedsiębiorstw i wysoka dostępność wielu zasobów sprzyjają różnego rodzaju zagrożeniom. Brak właściwej polityki bezpieczeństwa i odpowiednich zabezpieczeń często skutkuje poważnymi konsekwencjami, w tym utratą danych i zasobów, zmniejszeniem wydajności pracy, ogromnymi stratami materialnymi.

Rozwiązania Enigmy chronią informacje przedsiębiorstwa, minimalizują zagrożenia, monitorują i reagują na incydenty bezpieczeństwa sieciowego wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Bezpieczeństwo Mobilne

W dobie wszechobecnego dostępu do usług mobilnych, coraz większego znaczenia nabiera fakt, aby przesyłane za ich pośrednictwem informacje były w pełni bezpieczne. Laptopy, tablety i telefony komórkowe to dziś narzędzia, za pomocą których dokonujemy płatności, zaciągamy pożyczki, korzystamy z usług medycznych czy dokumentów firmowych. W każdej z tych sytuacji wykorzystujemy wrażliwe dane, których wyciek może mieć poważne konsekwencje – zarówno w kontekście konkretnej osoby, jak i całych organizacji. Dlatego, w portfolio Enigmy znajdują się produkty zapewniające bezpieczeństwo mobilne – pozwalające bez obaw korzystać z nowoczesnych technologii w każdym miejscu.

Bezpieczeństwo Infrastruktury

Miarą sprawności działania każdej organizacji czy firmy nie jest to, jak funkcjonuje w czasie rutynowej pracy, ale jak radzi sobie w czasie chaosu. Nawet najbardziej doświadczone i przygotowane służby narażone są na chaos związany z:

  • brakiem współdzielenia niezbędnych informacji w całym zespole,
  • brakiem koordynacji zadań między poszczególnymi jednostkami,
  • brakiem informacji o wykorzystaniu zasobów technicznych i ludzi,
  • brakiem dostępu do wiarygodnej i sprawdzonej informacji,
  • brakiem informacji o postępie działań na poszczególnych odcinkach działania,
  • brakiem możliwości wymiany doświadczeń między poszczególnymi jednostkami w sytuacjach krytycznych.

Nawet najbardziej zaawansowane systemy kontroli nie zapobiegną jednak wydarzeniom losowym. Zadaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych jest wsparcie służb w codziennej pracy nad rozwiązywaniem nawet najbardziej skomplikowanych spraw.

System monitoringu elektronicznego

System monitoringu elektronicznego to rozwiązanie prawne obecne w wielu państwach, umożliwiające odbycie kary pozbawienia lub ograniczenia wolności poza zakładem karnym. Konieczność odbywania kary w bezwzględnej izolacji więziennej i wszystkie wynikające stąd dolegliwości zastąpione zostały możliwością odbycia jej w domu lub w innym miejscu, wskazanym przez sąd. Skazany może prowadzić normalne życie osobiste, zawodowe i rodzinne z zachowaniem rygorów pełnej kontroli sprawowanej za pomocą kompleksowej platformy monitoringu elektronicznego przez jednostki penitencjarne, służbę kuratorską oraz upoważnione instytucje dozorujące. Odbywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności skazanego, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu określonego harmonogramu.

Bezpieczeństwo systemów i sieci

Rozwój usług informatycznych powinien iść w parze ze świadomością zagrożeń i stosownym przeciwdziałaniem. Prawidłowe funkcjonowanie firm i instytucji zależy dziś od dostępu do posiadanych informacji oraz ich sprawnego wykorzystania. Dlatego tak ważne jest, aby szczególną ochroną otoczyć dane przetwarzane w systemach i sieciach, nie dopuszczając tym samym do ich wycieku lub utraty.  Enigma ma w swojej ofercie rozwiązania pozwalające na uniknięcie tego problemu.

Oprogramowanie dedykowane

Enigma posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania użytkowego. Projektuje i wdraża kompletne systemy informatyczne opracowywane dla zaspokojenia potrzeb poszczególnych sektorów gospodarki lub konkretnego klienta. Dostarcza m.in. systemy wspomagające zarządzanie, systemy ochrony antywirusowej i antyspamowej, systemy poczty elektronicznej. Do produkcji oprogramowania wykorzystuje najnowsze technologie w zakresie narzędzi programistycznych. Integruje także swoje produkty z najlepszymi rozwiązaniami firm trzecich.

Przykłady rozwiązań dedykowanych

Opierając się na doświadczeniu zdobytym w trakcie 25 lat działalności oraz na wiedzy naszej kadry inżyniersko-projektowej wynikającej z wdrożenia setek systemów informatycznych, opracowujemy od podstaw założenia, projekt funkcjonalny, techniczny i przygotowujemy rozwiązania spełniające potrzeby naszych klientów. Zrealizowaliśmy: System Dozoru Elektronicznego, System Archiwum Cyfrowe, System ePaszportów, System Retencji Danych, Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych Vozilla.

Usługi

Istotnym obszarem działalności firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji jest szeroko rozumiane doradztwo, konsultacje oraz wsparcie merytoryczne i projektowe w zakresie bezpieczeństwa.  Firma posiada liczne certyfikaty, koncesje i dopuszczenia wyspecjalizowanych agend rządowych i instytucji, potwierdzające spełnianie najbardziej restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa zarówno w obszarze cywilnym, jak i wojskowym.

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa