Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. Sprzedaży Fotowoltaika
Lerta
Gdańsk
48 dni temu

Od 6 lat zapewniamy firmom najwyższej klasy produkty i usługi energetyczne. Wirtualna Elektrownia Lerta znalazła się w TOP 5 światowych rozwiązań energetycznych, a firma została uznana przez ekspertów z Doliny Krzemowej za jedną z 30 najlepszych firm technologicznych na świecie w sektorze energetycznym. Swoim doświadczeniem i kapitałem wspiera nas Photon Energy, globalny gracz na rynku fotowoltaiki.

Pracując z nami otrzymasz wynagrodzenie, które będzie odpowiadało Twojej wiedzy i umiejętnościom oraz zdobędziesz doświadczenie w dynamicznie rozwijającej się branży.

Motywuje nas potrzeba poprawienia otaczającego świata przez optymalizację zużycia energii i lepsze wykorzystanie dostępnych informacji i zasobów. Cechą wspólną całego zespołu jest chęć nauki i doskonalenia się. Dzięki takiej filozofii cały czas bardzo szybko rośniemy, zdobywamy uznanie na rynku i w efekcie realizujemy wizję bardziej zielonej przyszłości.

Specjalista ds. Sprzedaży Fotowoltaika
Miejsce pracy: Gdańsk
Będziesz odpowiedzialny za:
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów na montaże instalacji fotowoltaicznych poprzez osobiste spotkania
 • wykonywanie audytu przed realizacją inwestycji oraz oszacowanie potencjalnych korzyści dla klienta
 • sporządzanie ofert pod potrzeby klientów, kalkulacji finansowych oraz umów
 • realizację krótko i długoterminowych planów sprzedaży
 • budowanie relacji z klientami i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • raportowanie swoich działań i wyników swojej pracy
Idealnie, jeśli posiadasz:
 • doświadczenie w sprzedaży B2B produktów lub usług lub chcesz je zdobyć
 • doświadczenie w branży OZE będzie Twoim dodatkowym atutem
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe poparte wynikami
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów
 • nastawienie na cele i osiąganie wyników
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
Otrzymasz:
 • stabilne zatrudnienie i pracę w dniach i godzinach roboczych
 • wynagrodzenie ryczałtowe plus wynagrodzenie prowizyjne powiązane z wynikami sprzedaży
 • motywacyjny system podnoszenia swoich kompetencji
 • elastyczną formę zatrudnienia: umowa zlecenie lub B2B
 • możliwość rozwoju zawodowego i uzyskanie awansu w strukturze sprzedażowej
 • narzędzia do pracy: samochód służbowy, karta paliwowa, telefon, laptop
 • pełne wsparcie na każdym etapie realizacji sprzedaży
 • bezpłatne szkolenia z zakresu nowych technologii
 • bezpośredni kontakt do ekspertów tworzących nasze rozwiązania
Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lerta SA umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody o treści wskazanej poniżej.

Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lerta SA z siedzibą w Poznaniu (61-623) przy ul. Wilczak 49 zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

………………
Data i podpis”


Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta SA z siedzibą w Poznaniu (61-623) przy ul. Wilczak 49
 2. Kontakt z Lerta SA jest możliwy poprzez adres e-mail kdo@lerta.energy lub pisemnie na www.lerta.energy
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
  a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta SA jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta SA – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta SA (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta SA w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 1 rok od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 7. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Podobne oferty