Specjalista ds. Systemów Informatycznych - Analityk Systemowy
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
specjalista junior / mid / senior
umowa o pracę
11 dni temu
Specjalista ds. Systemów Informatycznych - Analityk Systemowy
Miejsce pracy: Gdańsk
R/29R21/AB

Gdański Uniwersytet Medyczny w związku z dynamicznym rozwojem obszaru IT poszukuje specjalistów, którzy chcą wziąć udział w cyfrowej transformacji dużej organizacji. Przez najbliższe lata mamy ambicję zmodernizować obszar systemów informatycznych oraz infrastruktury na podstawie nowoczesnej strategii IT, we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania procesami, rozwoju systemów i metodyk zarządzania projektami.


Dołącz do nas!

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDĄ NALEŻAŁY:
 • Prace w zakresie rozwoju obecnych i nowych systemów wspomagających procesy Uniwersytetu:
  • Prace analityczne – rozpoznanie nowych wymagań,
  • Prace projektowe – proponowanie nowych modułów, systemów dla zmienionych lub nowych procesów biznesowych,
  • Prace wdrożeniowe – ścisła współpraca z zespołem developerskim,
  • Prace utrzymaniowe – rozwiązywanie problemów projektowych / użytkowych jako druga linia wsparcia we współpracy z Helpdeskiem,
 • Tworzenie systemów klasy Workflow w oparciu o platformę typu low-code,
 • Dokumentacja systemów zgodnie z ITIL v 4.0 na podstawie przyjętych w Uniwersytecie procedur,
 • Wdrażanie i utrzymanie systemów przygotowanych przez firmy trzecie.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego – informatycznego lub doświadczenia w pracy na stanowisku analityka systemowego,
 • Umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności, planowania i terminowej realizacji zadań oraz dobrych zdolności komunikacyjnych,
 • Znajomości wzorców projektowych, zasad zarządzania projektami oraz języków modelowania BPMN, UML,
 • Wiedzy w zakresie architektury systemów informatycznych w tym: oprogramowania serwerowego (Windows/Linux), urządzeń sieciowych, relacyjnych baz danych oraz podstaw programowania (frontend/backend),
 • Umiejętności pracy zespołowej oraz rzetelności w realizacji zaplanowanych działań,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania i rozumienia dokumentacji technicznej.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
 • Znajomość narzędzi wspomagających rozwój aplikacji (np. Enterprise Architekt, itp.),
 • Umiejętność stosowania metodyk zwinnych,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze szkolnictwa wyższego.
OFERUJEMY:
 • Pracę w oparciu o sprawdzone standardy:
  • ITIL v 4,
  • PRINCE2,
  • ISO 27001,
  • MVC,
 • Szkolenia niezbędne na stanowisku pracy:
  • Z metodologii zarządzania projektami,
  • Z analizy systemowo-biznesowej,
  • Bezpieczeństwa,
 • Uczestnictwo w branżowych konferencjach,
 • Indywidualnie określana ścieżka rozwoju pracownika wraz z pakietem szkoleń,
 • Umowa o pracę,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku

   APLIKUJ TERAZ  • Termin nadsyłania aplikacji to 31.07.2021 r.,
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Aplikuj teraz

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.

Podobne oferty