Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
5 dni temu
Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/102R21/AB
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych,
 • obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów,
 • bieżące wsparcie merytoryczne działań związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i zamykaniem zadań oraz projektów badawczych,
 • wsparcie w zakresie sprawozdawczości związanej z realizacją projektów i zadań badawczych,
 • udział w inicjatywach i projektach związanych z podnoszeniem jakości procesów i usług administracyjnych procesów wspierających.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych (tytuł zawodowy mgr lub mgr inż.), preferowane kierunki: chemia, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, technologia żywności lub inne pokrewne,
 • znajomości języka angielskiego (min. poziom B1),
 • umiejętności korzystania z pakietu MS Office,
 • odpowiedzialności, skrupulatności, sumienności i terminowości,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności pracy w zespole,
 • odwagi w nawiązywaniu nowych kontaktów,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, znajomość specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej, znajomość standardów obsługi Klienta.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.

ZASADY APLIKOWANIA:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku

   APLIKUJ TERAZ  • termin nadsyłania aplikacji to 14.02.2022 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Aplikuj teraz

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.

Podobne oferty