Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. Zakupów (Sourcing Specialist)

LIUGONG DRESSTA MACHINERY SP. Z O.O.

Stalowa Wola

212 dni temu

O nas:

LIUGONG DRESSTA MACHINERY Sp. z o. o.


Jesteśmy uznanym producentem sprzętu budowlanego. W Polsce projektujemy oraz produkujemy maszyny budowlane, które znajdują odbiorców na wszystkich kontynentach. Nasze działania marketingowe oraz posprzedażowe mają zasięg globalny. Nasza oferta zawiera kompletną linię produkcji światowej klasy maszyn, oferowanych tylko przez wybrane firmy w branży. Nasza międzynarodowa sieć dystrybucji gwarantuje profesjonalną sprzedaż oraz obsługę klienta.

Specjalista ds. Zakupów (Sourcing Specialist)
Miejsce pracy: Stalowa Wola

Bezpośredni przełożony: Dyrektor Departamentu Zakupów

Miejsce pracy: Stalowa Wola

Wymiar czasu pracy: Pełny etat

Poziom stanowiska: Specjalista

Start: od zaraz

Ilość wakatów: 2

 

Najważniejsze kwalifikacje, aby skutecznie realizować zadania:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne);
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży produkcyjnej (mile widziana branża maszyn budowlanych);
 • umiejętność rozumienia i interpretowania umów z klientami;
 • doświadczenie w procesie kwalifikowania dostawców;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – poziom B2;
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • znajomość technik negocjacji.
Mile widziane:
 • znajomość obsługi programu SAP;
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność.
W zamian zaoferujemy Ci:
 • międzynarodowe środowisko pracy, w którym będziesz miał okazję spotykać na co dzień inspirujących ludzi;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w globalnej firmie z rozpoznawalną na cały świat marką;
 • pakiet socjalny;
 • merytoryczne wsparcie w pierwszych miesiącach pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Codzienne obowiązki:
 • rozwijanie bazy dostawców dla przydzielonej kategorii w celu zapewnienia najwyższej jakości surowców, towarów lub usług po najlepszych możliwych cenach;
 • poszukiwanie możliwości i wdrażanie działań w celu osiągnięcia opłacalności i wydajności;
 • stałe badanie globalnego rynku potencjalnych dostawców;
 • przygotowywanie analizy kosztów;
 • maksymalizacja wydajności dostawców;
 • prowadzenie negocjacji z obecnymi i potencjalnymi dostawcami dla osiągnięcia celów w zakresie jakości, gwarancji i kosztów;
 • klasyfikowanie dostawców według wewnętrznych procedur;
 • zajmowanie się wnioskami, wycenami, ofertami;
 • ocena obecnych i potencjalnych dostawców we współpracy z Departamentem Jakości;
 • tworzenie i utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi i potencjalnymi dostawcami oraz klientami.

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,


Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.


W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem odo.ldm@dressta.com.


Cieszymy się, że jesteś zainteresowana/y naszym ogłoszeniem i wyrażasz chęć dołączenia do naszego zespołu. Na pewno już wiesz, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). W związku z tym chcemy Cię zapewnić, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Realizując obowiązki, które nakłada na nas RODO chcemy przedstawić Tobie najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych w przypadku złożenia przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych.


Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (dalej LDM) niniejszym informuje, że:

 • jest administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, które LDM otrzymał za pośrednictwem pracuj.pl;
 • LDM może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w przypadku wyrażenia przez Was zgody - w celu kontaktu z Wami w przypadku organizowania przez LDM przyszłych rekrutacji oraz w celu rozpatrywania Waszych dokumentów aplikacyjnych co danych osobowych przekazanych w szerszym zakresie niż wskazanych w przepisach prawa pracy i niż jest to niezbędne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie zgody);
  • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes LDM w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez LDM możesz do nas napisać na adres: Liugong Dressta Machinery z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.LDM będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których przetwarzania została wyrażona zgoda do dnia cofnięcia zgody.W związku z tym, że LDM przetwarza Twoje dane osobowe, masz również prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LDM; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych co do których wcześniej wyraziłeś zgodę i LDM nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i po stronie LDM nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku; Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić LDM prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte przez LDM; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie LDM prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;
 • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LDM, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez LDM zaufanym kontrahentom LDM tj. podmiotom wspierającym proces rekrutacji, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z LDM w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów LDM.


Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Ciebie w procesie rekrutacji oraz dalszych rekrutacjach, a brak ich podania skutkuje niewzięciem przez Ciebie udziału w procesach rekrutacji.

Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.


Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, wyłącznie zgodnie z RODO, czyli do państwa w stosunku, do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, lub przetwarzanie jest realizowane przez zaufanych kontrahentów, którzy uczestniczą w Programie Privacy Shield lub którzy przetwarzają dane w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.


Jeśli jesteś zainteresowany, aby LDM z siedzibą w Stalowej Woli zaprosił Cię do przyszłych rekrutacji zamieść w swoich dokumentach rekrutacyjnych również następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Liugong Dressta Machinery z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (dalej: LDM), przetwarzała moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowaniu mnie o przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez LDM i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Zakupów

Specjalista ds. Zakupów to osoba odpowiedzialna za nadzór, organizację i funkcjonowanie działu zakupów, wszystko po to, aby osiągnąć maksymalną sprzedaż w podległej grupie asortymentowej. Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: negocjowanie cen komponentów oraz warunków dostaw, dokonywanie zakupów zgodnie z istniejącymi potrzebami, poszukiwanie nowych dostawców w ...
Specjalista ds. Zakupów Praca Specjalista ds. Zakupów

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (805)
Wałbrzych (52)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (230)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (258)
Chełm (29)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (947)
Tarnów (58)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2366)
Radom (175)
Płock (120)
Opolskie:
Opole (229)
Nysa (78)
Podkarpackie:
Rzeszów (153)
Przemyśl (42)
Podlaskie:
Białystok (143)
Suwałki (47)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (494)
Gdynia (222)
Słupsk (81)
Śląskie:
Katowice (570)
Częstochowa (161)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (140)
Elbląg (105)
Ełk (82)
Wielkopolskie:
Poznań (716)
Kalisz (80)
Konin (42)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (347)
Koszalin (71)
Kołobrzeg (53)
Auchan (170)
Tesco (71)
Inditex (33)
Leroy Merlin (130)
Bricoman (10)
STRABAG (11)
ABB (15)
Accenture (278)
Carrefour (87)
PKO BP (328)
PwC (31)
KPMG (45)
Orange (20)
IKEA (20)
Budimex (52)

Rekrutują z Praca.pl