Praca Rudnik nad Sanem Najnowsze oferty pracy: 5

Praca PODKARPACKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Rudniku nad Sanem

Rudnik nad Sanem (podkarpackie) – położenie, ludność, dojazd

Rudnik nad Sanem leży na lewym brzegu rzeki San. Zajmuje powierzchnię 36,6 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców miasta wynosi z kolei około 6,7 tys. osób. Obowiązuje tu numer kierunkowy (+48) 15 i kod pocztowy 37-420. Okoliczne samochody można rozpoznać po oznaczeniu na tablicach rejestracyjnych – RNI. 

Miasto stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Rudnik nad Sanem. Gmina rozciąga się na 78,71 kilometra kwadratowego terenu, a jej populacja wynosi 10,2 tys. osób. 

W Rudniku nad Sanem zlokalizowane są takie instytucje publiczne jak:

 • Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
  Adres: Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem
  Telefon: 15 876 10 02
 • Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
  Adres: ul. Adama Mickiewicza 41, 37-420 Rudnik nad Sanem
  Telefon: 15 649 26 13
 • Centrum Wikliniarstwa
  Adres: ul. Adama Mickiewicza 41, 37-420 Rudnik nad Sanem
  Telefon: 15 649 26 13

Rudnik nad Sanem – firmy w liczbach

Jak wspomniano na wstępie, miasto to ośrodek wikliniarstwa. Rozwijane są także inne dziedziny działalności. W Rudniku nad Sanem funkcjonują między innymi producenci mebli, schodów drewnianych, konstrukcji stalowych, kaszy i mąki, a także przedsiębiorstwa budowlane, sklepy i punkty usługowe. 

Zgodnie z rejestrem REGON prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (stan na koniec listopada 2020 r.) w Rudniku nad Sanem działają łącznie 572 podmioty gospodarki narodowej, w tym 4 średniej wielkości (50-249 pracowników), 23 małe (10-49 pracowników) i 545 mikro (0-9 pracowników). Ani miasteczku, ani też w obrębie gminy, nie ma dużych zakładów, tworzących powyżej 249 miejsc pracy. 

W Rudniku nad Sanem najwięcej jest:

 • podmiotów handlowych lub prowadzących naprawę pojazdów – 169, 
 • zakładów przetwórstwa przemysłowego – 106, 
 • przedsiębiorstw budowlanych – 56. 

Praca w Rudniku nad Sanem i okolicy

Mieszkańcy Rudnika nad Sanem w sprawach związanych z zatrudnieniem, zmianą kwalifikacji czy wsparciem w okresie bezrobocia mogą zwracać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. W listopadzie 2020 r., zgodnie z danymi GUS, w urzędzie zarejestrowanych było łącznie 3,7 tys. osób bezrobotnych pochodzących z całego powiatu. 

Bezrobocie w powiecie niżańskim jest wysokie – w listopadzie 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 16,2%. W tym samym czasie w wskaźnik dla województwa podkarpackiego był na poziomie 8,9%, a dla Polski – 6,1%. 

Mimo wysokiego poziomu bezrobocia, w powiecie notuje się zapotrzebowanie na pracowników określonych branż. Deficyt, a także nadwyżkę kadry ukazuje coroczne badanie Barometr zawodów wykonywane na zlecenie resortu pracy dla wszystkich powiatów i województw w kraju. 

W 2021 r. w powiecie niżańskim zanotowano:

 • duży deficyt – fizjoterapeutów i masażystów, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pielęgniarek i położnych, 
 • deficyt – betoniarzy i zbrojarzy, farmaceutów, magazynierów, piekarzy, spawaczy.

Z kolei na liście profesji nadwyżkowej znajdują się: ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, masarze i przetwórcy ryb, ogrodnicy i sadownicy, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, rolnicy i hodowcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej, specjaliści ds. finansowych, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści technologii żywności i żywienia, ślusarze, technicy budownictwa, technicy mechanicy (źródło: barometrzawodow.pl).