Praca Janów Lubelski

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 522

Praca w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski jest siedzibą powiatu oraz władz miejsko-wiejskiej gminy. To nie tylko administracyjne, ale także kulturalne, edukacyjne i gospodarcze centrum regionu.

Miasto leży w województwie lubelskim, geograficznie – na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Na północy Janowa i za miastem rozciągają się duże tereny leśne – Lasy Janowskie, będące częścią Puszczy Solskiej. Miejscowość jest pełna urokliwych miejsc, a janowianie mogą cieszyć się czystym powietrzem, spokojem, jaki daje otwarta, zielona przestrzeń.

Centrum Janowa Lubelskiego

To także miejscowość atrakcyjna dla inwestorów. Jako jej atuty należy wymienić m.in. bliskość wschodniej granicy Polski oraz granicy Unii Europejskiej, położenie przy międzynarodowej trasie Via Carpatia.

Janów Lubelski to spokojne miasto, z dość rozbudowanym rynkiem zatrudnienia. Co warto wiedzieć o tej miejscowości, poszukując pracy w województwie lubelskim bądź konkretniej w jego południowo-zachodniej części?

Janów Lubelski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

  • Janów Lubelski zajmuje powierzchnię niemal 15 km² i liczy 11,5 tys. mieszkańców.
  • Gmina rozciąga się na obszarze ponad 178 km². Znaczną część terenów, ponad 60%, zajmują grunty zalesione. Populacja gminy (nie wliczając miasta) to ponad 4 tys. osób.
  • Powiat janowski tworzą dwie gminy miejsko-wiejskie, poza Janowem Lubelskim: Modliborzyce oraz 5 gmin wiejskich: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Potok Wielki. Powierzchnia powiatu obejmuje ponad 875 km².

Miasto przyciąga turystów malowniczym położeniem, rozwiniętą bazą noclegowo-gastronomiczną i infrastrukturą wokół janowskich atrakcji. Oferta lokalnych firm jest bardzo szeroka. Lasy czy zalew w Janowie Lubelskim, park rekreacyjny, spływy kajakowe, park linowy to tylko niektóre z tutejszych atrakcji.

Rynek pracy, oferty pracy – Janów Lubelski

Liczba podmiotów gospodarki narodowej figurujących w REGON i mających siedzibę w Janowie Lubelskim wynosi 1481 (dane GUS, stan REGON na 31.08.2020 r.).

Struktura własności i przewidywana liczba pracujących kształtują się następująco:

  Sektor prywatny Sektor publiczny Łącznie
0-9 pracowników 1376 27 1425
10-49 pracowników 24 16 40
50-249 pracowników 4 9 13
250-999 pracowników 2 1 3

 

Jak widać, pod względem wielkości przeważają mikrojednostki, a biorąc pod uwagę strukturę własności – podmioty prywatne. Wśród nich 1113 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jeśli natomiast chodzi o zadeklarowane sekcje PKD, to najliczniej reprezentowany jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 28,6% całości podmiotów. Dobrze rozwinięty jest też sektor usług, także związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Sporo podmiotów zajmuje się działalnością związaną magazynowaniem i transportem (69) oraz z zakwaterowaniem i gastronomią – 67. 

Jako główne kierunki rozwoju Janowa Lubelskiego wymienia się turystykę oraz przemysł. Obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne skupiają się w południowej części miasta – w otulinie Parku Krajobrazowego, zaś tereny inwestycyjne – na północ od centrum.

W Janowie Lubelskim dominuje drobne przetwórstwo przemysłowe, branże drzewna i maszynowa. Janowska strefa inwestycyjna obejmuje 2 km², uzbrojone i dobrze skomunikowane dzięki drogom krajowym – nr 19 i nr 74. Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg i zwolnień podatkowych, a sam koszt prowadzenia działalności w Janowie może być niższy niż w większych miastach Polski. 

Lubelszczyzna to obszar typowo rolniczy. Choć rynek pracy nie stoi w miejscu, to rozwija się nierównomiernie i wciąż istnieją obszary, w których oferty pracy w województwie lubelskim dla części mieszkańców są niedostępne.

Stopa bezrobocia wyliczona na koniec sierpnia dla woj. lubelskiego wyniosła 8,1%. W tym okresie średnia krajowa wartość tego wskaźnika to 6,1%. Powiat janowski odnotował z kolei stopę bezrobocia o procent wyższą niż województwo – 9,1%. Dla porównania – najniższy wskaźnik wyliczono dla powiatu łukowskiego – 4,9%, najwyższy dla powiatu włodawskiego – 14,9%.

Działający w Janowie Lubelskim urząd pracy w sierpniu 2020 r. miał w rejestrze 2,2 tys. osób bezrobotnych.

Barometr zawodów stanowi cenną wskazówkę dla osób planujących ścieżkę kariery. Zlecane przez Ministerstwo Rodziny, Polityki i Pracy badanie pokazuje przewidywane trendy na lokalnych rynkach pracy w Polsce – w województwach i powiatach.

W powiecie janowskim eksperci opracowujący prognozę na 2020 r. wskazali więcej zawodów nadwyżkowych (liczba kandydatów do pracy przewyższa liczbę wakatów) niż deficytowych (więcej ofert niż potencjalnych pracowników – chętnych do pracy i spełniających wymagania). Dla kogo zatem Janów Lubelski i okolice są dobrym regionem na poszukiwanie pracy, a kto może się spodziewać dużej konkurencji podczas rekrutacji? 

Największą grupę deficytowych zawodów w powiecie janowskim stanowią pracownicy gastronomii: kucharze, szefowie kuchni, kelnerzy i barmani oraz pomoce kuchenne. W dobrej sytuacji są ponadto poszukujący ofert lekarze, pielęgniarki i położne, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Pozostałe grupy deficytowe to: fryzjerzy, geodeci i kartografowie, diagności samochodowi, spawacze.

Zróżnicowane są również zawody nadwyżkowe. Problemy z objęciem posady w okolicach Janowa Lubelskiego mogą mieć osoby z wyższym wykształceniem humanistycznym i pedagogicznym (filolodzy i tłumacze filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedszkoli, pedagodzy). W podobnej sytuacji są także farmaceuci, operatorzy aparatury medycznej, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i masażyści, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz specjaliści technologii żywności i żywienia.

Ogólnie rzecz biorąc, trudności dotyczą również znalezienia pracy biurowej. Janów Lubelski i okolica mimo rozwiniętego sektora turystycznego, nie cechują się zapotrzebowaniem pracodawców na pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej. Nadwyżka dotyczy również: ekonomistów, inżynierów chemików i chemików, operatorów obrabiarek skrawających, rolników i hodowców, techników budownictwa i techników informatyków.

PUP Janów Lubelski:

Adres: ul.Jana Zamoyskiego 70, 23-300 Janów Lubelski
E-mail: luja@praca.gov.pl
Telefon: (15) 872-02-40.

Szukaj pracy w mieście