Praca Janów Lubelski Najnowsze oferty pracy: 11

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Janowie Lubelskim

 Janów Lubelski – gmina, miasto, powiat

  • Janów Lubelski zajmuje powierzchnię niemal 15 km² i liczy 11,5 tys. mieszkańców.
  • Gmina rozciąga się na obszarze ponad 178 km². Znaczną część terenów, ponad 60%, zajmują grunty zalesione. Populacja gminy (nie wliczając miasta) to ponad 4 tys. osób.
  • Powiat janowski tworzą dwie gminy miejsko-wiejskie, poza Janowem Lubelskim: Modliborzyce oraz 5 gmin wiejskich: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Potok Wielki. Powierzchnia powiatu obejmuje ponad 875 km².

Oferty pracy w Janowie Lubelskim – charakterystyka pracodawców

Liczba podmiotów gospodarki narodowej figurujących w REGON i mających siedzibę w Janowie Lubelskim wynosi 1481 (dane GUS, stan REGON na 31.08.2020 r.).

Struktura własności i przewidywana liczba pracujących kształtują się następująco:

  Sektor prywatny Sektor publiczny Łącznie
0-9 pracowników 1376 27 1425
10-49 pracowników 24 16 40
50-249 pracowników 4 9 13
250-999 pracowników 2 1 3

 

Jak widać, pod względem wielkości przeważają mikrojednostki, a biorąc pod uwagę strukturę własności – podmioty prywatne. Wśród nich 1113 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jeśli natomiast chodzi o zadeklarowane sekcje PKD, to najliczniej reprezentowany jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 28,6% całości podmiotów. Dobrze rozwinięty jest też sektor usług, także związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Sporo podmiotów zajmuje się działalnością związaną magazynowaniem i transportem (69) oraz z zakwaterowaniem i gastronomią – 67. 

Janów Lubelski: turystyka, przemysł

Jako główne kierunki rozwoju Janowa Lubelskiego wymienia się turystykę oraz przemysł. Obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne skupiają się w południowej części miasta – w otulinie Parku Krajobrazowego, zaś tereny inwestycyjne – na północ od centrum.

W Janowie Lubelskim dominuje drobne przetwórstwo przemysłowe, branże drzewna i maszynowa. Janowska strefa inwestycyjna obejmuje 2 km², uzbrojone i dobrze skomunikowane dzięki drogom krajowym – nr 19 i nr 74. Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg i zwolnień podatkowych, a sam koszt prowadzenia działalności w Janowie może być niższy niż w większych miastach Polski. 

Miasto przyciąga turystów malowniczym położeniem, rozwiniętą bazą noclegowo-gastronomiczną i infrastrukturą wokół janowskich atrakcji. Oferta lokalnych firm jest bardzo szeroka. Lasy czy zalew w Janowie Lubelskim, park rekreacyjny, spływy kajakowe, park linowy to tylko niektóre z tutejszych atrakcji.

Bezrobocie na Lubelszczyźnie i w powiecie janowskim

Lubelszczyzna to obszar typowo rolniczy. Choć rynek pracy nie stoi w miejscu, to rozwija się nierównomiernie i wciąż istnieją obszary, w których oferty pracy w województwie lubelskim dla części mieszkańców są niedostępne.

Stopa bezrobocia wyliczona na koniec sierpnia dla woj. lubelskiego wyniosła 8,1%. W tym okresie średnia krajowa wartość tego wskaźnika to 6,1%. Powiat janowski odnotował z kolei stopę bezrobocia o procent wyższą niż województwo – 9,1%. Dla porównania – najniższy wskaźnik wyliczono dla powiatu łukowskiego – 4,9%, najwyższy dla powiatu włodawskiego – 14,9%.

Działający w Janowie Lubelskim urząd pracy w sierpniu 2020 r. miał w rejestrze 2,2 tys. osób bezrobotnych.

Praca w Janowie Lubelskim 

Barometr zawodów stanowi cenną wskazówkę dla osób planujących ścieżkę kariery. Zlecane przez Ministerstwo Rodziny, Polityki i Pracy badanie pokazuje przewidywane trendy na lokalnych rynkach pracy w Polsce – w województwach i powiatach.

W powiecie janowskim eksperci opracowujący prognozę na 2020 r. wskazali więcej zawodów nadwyżkowych (liczba kandydatów do pracy przewyższa liczbę wakatów) niż deficytowych (więcej ofert niż potencjalnych pracowników – chętnych do pracy i spełniających wymagania). Dla kogo zatem Janów Lubelski i okolice są dobrym regionem na poszukiwanie pracy, a kto może się spodziewać dużej konkurencji podczas rekrutacji? 

Największą grupę deficytowych zawodów w powiecie janowskim stanowią pracownicy gastronomii: kucharze, szefowie kuchni, kelnerzy i barmani oraz pomoce kuchenne. W dobrej sytuacji są ponadto poszukujący ofert lekarze, pielęgniarki i położne, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Pozostałe grupy deficytowe to: fryzjerzy, geodeci i kartografowie, diagności samochodowi, spawacze.

Zróżnicowane są również zawody nadwyżkowe. Problemy z objęciem posady w okolicach Janowa Lubelskiego mogą mieć osoby z wyższym wykształceniem humanistycznym i pedagogicznym (filolodzy i tłumacze filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedszkoli, pedagodzy). W podobnej sytuacji są także farmaceuci, operatorzy aparatury medycznej, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i masażyści, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz specjaliści technologii żywności i żywienia.

Ogólnie rzecz biorąc, trudności dotyczą również znalezienia pracy biurowej. Janów Lubelski i okolica mimo rozwiniętego sektora turystycznego, nie cechują się zapotrzebowaniem pracodawców na pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej. Nadwyżka dotyczy również: ekonomistów, inżynierów chemików i chemików, operatorów obrabiarek skrawających, rolników i hodowców, techników budownictwa i techników informatyków.