Praca Koprzywnica

Najnowsze oferty pracy: 388

Praca w Koprzywnicy

Koprzywnica to miasto w województwie świętokrzyskim, położone w jego wschodniej części, w powiecie sandomierskim, niedaleko malowniczego miasta królów – Sandomierza. Leży nad rzeką Koprzywianką, w otoczeniu okazałych lasów. Oto charakterystyka miasta Koprzywnica: atrakcje, rynek pracy, profil gospodarczy regionu.

Koprzywnica – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Koprzywnica, jako siedziba miejsko-wiejskiej gminy, jest lokalnym ośrodkiem administracyjnym. Miasto zamieszkiwane przez ok. 2,4 tys. osób zajmuje powierzchnię 1788 ha, a składająca się z 18 sołectw gmina Koprzywnica – 6935 ha. Miejscowość, wraz z terenem gminy, można uznać za dobrze skomunikowany obszar. Biegną tędy drogi o zróżnicowanym zasięgu administracyjnym: droga krajowa nr 9 (Radom – przejście graniczne polsko-słowackie – Barwinek – Vyšný Komárnik), droga krajowa nr 79 (Warszawa – Bytom), droga wojewódzka 758 (Iwaniska – Tarnobrzeg), a także się sieć dróg powiatowych i gminnych. Koprzywnica znajduje się w niedaleko takich miejscowości jak Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Klimontów, Osiek, Nowa Dęba czy Opatów. Odległość miasta od siedziby władz powiatowych – Sandomierza – wynosi 17 km, od stolicy woj. świętokrzyskiego – 86 km, a od stolicy Podkarpacia – Rzeszowa – 81 km.

Koprzywnica, choć oczywiście nie tak znana wśród turystów jak nieodległy Sandomierz, ma sporo do zaoferowania. Przede wszystkim to okolica, w której można odpocząć od zgiełku dużego miasta. Jakie atrakcje oferuje Koprzywnica? Zalew na rzece Koprzywiance jest jedną z nich. Zbiorniki „Danusia” oraz „Hania” wraz z plażą, polem namiotowym to lubiane przez mieszkańców regionu miejsca rekreacji. W mieście można też znaleźć zabytki, jak sam układ urbanistyczny miasta czy kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej. Nieopodal wspomnianego zalewu znajduje się w Koprzywnicy klasztor Cystersów z kościołem pw. św. Floriana.

Rynek pracy, oferty pracy – Koprzywnica

Ponieważ Koprzywnica to nieduże miasto i rynek pracy nie jest tu znacznie rozwinięty, dobre połączenia drogowe są znacznym ułatwieniem, zwłaszcza dla tej części mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy do sąsiednich miast. Ani na terenie Koprzywnicy, ani w obrębie gminy nie ma dużych firm. W mieście działają 194 podmioty gospodarki narodowej (stan REGON na 31 lipca 2020 r.), z tego 184 zatrudniają maksymalnie 9 osób, a po 5 utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy i między 50 a 249 miejsc. W gminie podmiotów jest łącznie 391 (375 mikro-, 11 małych i 5 średnich). W gminie 15 a w samym mieście 12 jednostek należy do sektora publicznego.

Spora część koprzywniczan zatrudniona jest w jednostkach administracyjnych miasta i gminy, placówkach oświatowych i zdrowotnych. Najliczniej reprezentowana przez przedsiębiorców w mieście branża to handel i naprawa pojazdów. Sporo firm zajmuje się też usługami, budownictwem, gospodarką magazynową i transportem. Niska liczba pracodawców nie oznacza jednak, że mieszkańcy miasta borykają się z dużymi trudnościami w znalezieniu zatrudnienia. Jeśli w samej Koprzywnicy oferty pracy w danej branży są niedostępne, istnieje spora szansa, że znajdą się w niedalekiej okolicy. W powiecie liczba podmiotów gospodarki narodowej wynosi 3150 (stan REGON na 31 lipca 2020 r.). Wśród nich są też duże zakłady – 2 zatrudniające 1000 osób i więcej, a 4 między 250 a 999 pracowników. W Sandomierzu działają chociażby huta szkła, producent pasz czy szyb samochodowych.

Zgodnie z prognozą przedstawioną w Barometrze zawodów – badaniu corocznie prowadzonemu na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w powiecie sandomierskim lista zawodów deficytowych jest bardzo długa. Przedstawiciele tych profesji, o ile legitymują się aktualnymi uprawnieniami i spełniają wymagania pracodawców, nie muszą martwić się długotrwałym procesem poszukiwania pracy.

W najlepszej sytuacji na rynku pracy są tutaj kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Oferty pracy w województwie świętokrzyskim, w tym w okolicach Koprzywnicy, powinni też znaleźć bez większych trudności pracownicy budowlani, zajmujący się transportem lub spedycją, przetwórstwem metali, elektromechaniką i przemysłem lekkim. Braki kadrowe odnotowuje też sektor finansowy, gastronomiczno-spożywczy, turystyczny, usługowy, oświata i opieka medyczna. Zapotrzebowanie jest także na inne zawody, jak np. animator kultury i organizator imprez, architekt krajobrazu, florysta, grafik komputerowy, logopeda i audiofonolog.

Problemy ze znalezieniem pracy mogą mieć natomiast w powiecie sandomierskim pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pedagodzy oraz ekonomiści. Dla tych ostatnich praca w województwie świętokrzyskim może być szczególnie trudna do zdobycia.

Województwo świętokrzyskie boryka się z bezrobociem wyższym niż średnie w Polsce – stopa bezrobocia to odpowiednio 8,6%, 6,1% (dane GUS, lipiec 2020 r.). Sam powiat sandomierski odnotował ten wskaźnik na poziomie 7,3%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu było w lipcu 2020 r. zarejestrowanych 2,6 tys. osób. Co ważne, stopa bezrobocia w powiecie jest coraz niższa.

Szukaj pracy w mieście