Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista w Wydziale Eksploatacji Obwodów Wtórnych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Katowice

10 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:


Specjalista w Wydziale Eksploatacji Obwodów Wtórnych

Nr Ref.: BK/DE/WEOW/S/06/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • wykonywanie czynności eksploatacyjnych w zakresie: Systemów Zdalnego Sterowania i Nadzoru (SSiN); przetworników pomiarowych, automatyk systemowych (ARST/ARNE, AO); komputerów technologicznych,
 • bieżące usuwanie usterek/awarii urządzeń i systemów w ramach nadzorowanego obszaru urządzeń,
 • prowadzenie aktualizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów elektroenergetycznych w zakresie eksploatowanych urządzeń,
 • zgłaszanie propozycji wyłączeń dla realizacji prac eksploatacyjnych i remontowych,
 • współpraca przy sporządzaniu rocznego planu eksploatacji, w tym przy przygotowywaniu i wprowadzaniu do Systemu Asset Management (AM) prac eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie wymagań technicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych i uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień dla zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie eksploatowanych urządzeń,
 • udział w pracach odbiorowych w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych,
 • udział w realizacji programów uruchamiania i testów aparatury i urządzeń w ramach realizacji zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • udział w próbach i testach fabrycznych urządzeń instalowanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez osoby trzecie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewne),
 • preferowane 3 lata pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • prawo jazdy kat B., 
 • uprawnienia kwalifikacyjne URE na stanowisku eksploatacji bez ograniczenia napięcia,
 • skuteczność w działaniu, dokładność, zaangażowanie, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk