Specjalista w Zespole Zagospodarowania Strumienia Odpadów
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z.o.o.
Warszawa - Targówek
specjalista (mid)
6 dni temu

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
w m. st. Warszawie sp. z o. o.
ogłasza rekrutację na stanowisko:

Specjalista w Zespole Zagospodarowania Strumienia Odpadów

Miejsce pracy: ul. Zabraniecka 2,  Warszawa Targówek

Podstawowy zakres obowiązków:
 • analiza przetwarzanego strumienia odpadów w instalacjach Spółki ze wskazaniem konieczności ich zagospodarowania w instalacjach zewnętrznych,
 • koordynacja w zakresie przygotowywania pod względem merytorycznym postępowań przetargowych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu m. st. Warszawy,
 • obsługa zgłoszeń z numeru 19 115 w zakresie zagospodarowania odpadów w m. st. Warszawie,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Spółki i instytucjami zewnętrznymi przy monitorowaniu realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi na zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 • współpraca z Biurem Gospodarki Odpadami m. st. Warszawy w zakresie bieżącej realizacji procesu zagospodarowania odpadów, informowaniu o zmianach lokalizacji instalacji do zagospodarowania odpadów oraz przedstawiania propozycji zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • współpraca z kontrahentami w zakresie pozyskania ofert na zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów, wymiany informacji o systemie gospodarki odpadami oraz dostępnych nowych rozwiązaniach pojawiających się na rynku zagospodarowania odpadów,
 • monitorowanie i analiza rynku zagospodarowania odpadów na terenie kraju,
 • praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7:00 – 15:00.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne
 • znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej w oparciu o w/w przepisy,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków.

Kandydaci proszeni są o składanie CV za pomocą przycisku ‘’Aplikuj teraz’’.

 

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa.
 • Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@mpo.com.pl
 • Odbiorcami danych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Nas w realizacji poniższych celów. Są to podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, operatorzy pocztowi, a także, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być także klient lub dostawca MPO, z którymi możesz mieć kontakt w ramach wykonywania swoich zadań.
 • Masz prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych;
  - sprostowania danych osobowych;
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - przeniesienia danych osobowych.
 • Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • MPO przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,a RODO dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od momentu zaaplikowania lub do momentu odwołania zgody. W zakresie w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa to będą one przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne.

Jeżeli przy pierwszej rekrutacji wyrazisz zgodę na to, abyśmy Twoje dokumenty aplikacyjne brali pod uwagę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych to działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO okres przetwarzania Twoich danych będzie wynosi 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody lub do momentu odwołania zgody.

W celu ochrony i zabezpieczenia się przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, MPO przechowuje wszelki informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec MPO lub wobec pracownika przez okres przedawnienia się tych roszczeń.

Aplikuj teraz

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać MPO?

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania działa na stołecznym rynku nieprzerwanie od 1927 roku.

Przez ponad 90 lat naszą misją jest zapewnienie efektywnego, niezawodnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie stolicy. Dbamy o środowisko naturalne, satysfakcjonującą obsługę klienta i rozwój pracowników. Dodatkowo firma prowadzi usługi w zakresie badań technicznych pojazdów. Jesteśmy pierwszą warszawską spółką, która wdrożyła zintegrowany system zarządzania środowiskiem i jakością według normy ISO.

Sukces zawdzięczamy naszym pracownikom. MPO to ponad 1300 osób, posiadających fachową wiedzę. W naszej strukturze są pracownicy operacyjni, specjaliści i kierownicy.

Proces rekrutacji w MPO

Krok Poznaj nas jako Pracodawcę i Aplikuj!
Krok Selekcja nadesłanych aplikacji
Krok Wywiad telefoniczny
Krok Rozmowa kwalifikacyjna
Krok Informacja zwrotna dla Kandydatów