Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk

245 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 17977

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych,
• Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
• Częste kontakty z klientem zewnętrznym,
• Wykonywanie zadań pod presją czasu,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy, warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy.
• W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • Wspieranie działań związanych z realizacją projektu: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” (Bank Danych) w części dotyczącej województwa pomorskiego (w części województwa pomorskiego projekt dotyczy uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000 na terenie poza gruntami będącymi w zarządzie PGL LP);
 • Współpraca z beneficjentem głównym (GDOŚ) projektu Bank Danych, w tym w początkowym etapie projektu poprzez przygotowanie i przekazanie danych inwentaryzacyjnych, będących w posiadaniu RDOŚ w Gdańsku;
 • Przygotowanie niezbędnych danych na potrzeby bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu Bank Danych oraz przygotowywanie dokumentów na potrzeby prowadzonej sprawozdawczości w części projektu dotyczącej województwa pomorskiego;
 • Identyfikacja i informowanie właścicieli gruntów, na terenie których prowadzone są inwentaryzacje o ich wykonaniu, celu i dostępie do wyników badań uzyskanych w ramach projektu;
 • Prowadzenie postępowań o udzieleniu zamówień publicznych i postępowań wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz współpraca z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu Bank Danych;
 • Wsparcie koordynatora projektu w zakresie nadzoru nad realizacją umów zawieranych w ramach projektu pod względem merytorycznym, terminu i zgodności wykonanych prac z opisem przedmiotu zamówienia, uczestnictwo w miarę potrzeb w części badań w ramach nadzoru nad umową.
 • Przygotowanie korespondencji niezbędnej do właściwej realizacji projektu i archiwizacja dokumentów wytworzonych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w RDOŚ w Gdańsku;
 • Dbałość o zapewnienie odpowiedniego oznakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dla projektów finansowanych ze środków UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe, w zakresie nauk przyrodniczych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub w zakresie zamówień publicznych,
 • Znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach POIiŚ;
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się;
 • Umiejętnosć pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Prawo jazdy Kat. B;
 • • Doświadczenie zawodowe w zakresie administracji publicznej
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (805)
Wałbrzych (54)
Legnica (66)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (175)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (127)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (841)
Tarnów (44)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1766)
Radom (68)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (120)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (79)
Przemyśl (27)
Podlaskie:
Białystok (101)
Suwałki (38)
Łomża (26)
Pomorskie:
Gdańsk (405)
Gdynia (163)
Słupsk (47)
Śląskie:
Katowice (479)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (98)
Elbląg (51)
Ełk (14)
Wielkopolskie:
Poznań (504)
Kalisz (46)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (268)
Koszalin (54)
Kołobrzeg (21)
Auchan (137)
Tesco (501)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (23)
STRABAG (9)
ABB (90)
Accenture (253)
Luxoft (178)
PKO BP (369)
KPMG (37)
Orange (19)
IKEA (3)
Budimex (27)

Rekrutują z Praca.pl