Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Gdańsk

32 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 63440

Warunki pracy

praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy bez podjazdów, wejście główne do budynku po dwóch stopniach, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji i kontrola rozrachunków dotyczących zamówień publicznych oraz analizowanie stanu realizacji zamówień publicznych,
 • sporządzanie opisów faktur oraz sprawdzanie ich zgodności ze złożonym zamówieniem,
 • obsługa Platformy Elektronicznego Fakturowania,
 • wprowadzanie i ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w systemie informatycznym,
 • dokonywanie rozliczeń środków budżetowych w ramach przyznanych decyzji budżetowych,
 • przygotowywanie zbiorczych zestawień danych z powiatowych inspektoratów weterynarii województwa pomorskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach budżetowych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi biurowych aplikacji komputerowych: MS Office (Word, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych