Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Koszalin
70 dni temu
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 78396

Warunki pracy

Kancelaria mieszcząca się na wysokim parterze, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedosłyszącym, toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, praca przy monitorze komputerowym przez min. 4 godz. dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, bezpośredni kontakt z interesantami (klientami) urzędu, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

  • kompletowanie dokumentów w procesie rekrutacji kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej, w tym do Wojsk Obrony Terytorialnej
  • udział w przedsięwzięciach związanych z promocją obronności oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej
  • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej
  • sporządzanie sprawozdań z naboru kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej
  • prowadzenie ewidencji kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na objęcie procedurą dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE"
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe