Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista w Sekcji ds. Projektów Badawczych CM

  UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera   Bydgoszcz    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  specjalisty w Sekcji ds. Projektów Badawczych CM Miejsce pracy: Bydgoszcz
 • Client Service Delivery Coordinator with German

  Aon   kujawsko-pomorskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Kraków
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  What the day will look like As a member of your team, you’d be responsible for ongoing operations and continuous improvement initiatives: Ongoing operations: Monitoring current operations within the team on a daily basis. Managing the workload in line with SLAs by organizing, prioritizing and...
 • Specjalista ds. administracyjno-biurowych

  relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”. Jarosławiec (pow. sławieński, gm. Postomino)
  specjalista (mid)  pełny etat   7 000 - 12 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj szybko
  2 dni
  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości; organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy, kompleksowe wsparcie w obszarze...
 • Client Service Delivery Senior Administrator with Danish

  Aon   kujawsko-pomorskie    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  What the day will look like As a member of your team, you’d be responsible for providing administrative support in terms of available insurance policies by coordinating, validating, and verifying the data as well as directly contacting the Danish teams to deliver the best solutions available on...
 • Specjalista ds. administracji i przetargów publicznych

  Formanway   Toruń    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  2 dni
  Zakres obowiązków: Monitorowanie nowych ofert przetargowych z działu zamówień publicznych, w tym prowadzenie zestawień; Weryfikacja kryteriów uczestnictwa w danym przetargu oraz szczegółowa analiza dokumentacji przetargowej formalnej; Przygotowywanie i dbałość o terminowe składanie...
 • Pracownik biurowy

  Emtor Spółka z o.o.   Toruń    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Główne zadania na stanowisku: Wsparcie serwisu w doborze części zamiennych; Badanie dostępności części zamiennych na rynku krajowym oraz zagranicznym; Weryfikacja poprawności doboru części; Nawiązywanie współpracy z nowymi dostawcami; Negocjowanie cen; Aktualizowanie cen zakupowych i...
 • Pracownik administracyjny na budowę

  Lambda S.A.   kujawsko-pomorskie  
  relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”. Szwecja
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Miejsce pracy: Szwecja
 • Junior Data and Documents Administrator with German

  Aon   kujawsko-pomorskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Kraków
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  What the day will look like You’ll be responsible for gathering and organization of data so that Aon colleagues can review German insurance market You’ll communicate and collaborate with insurers, clients and consultants in order to process the information from team to team; You’ll be working...
 • Specjalista ds. Obsługi Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych

  GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY   Gdańsk    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę
  1 dni
  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w szczególności: gromadzenie przepisów dotyczących obszaru badań naukowych, przygotowywanie dokumentacji...
 • Młodszy Specjalista ds. organizacji dydaktyki i dyplomowania

  Akademia Leona Koźmińskiego   Warszawa    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Biuro Organizacja Dydaktyki KIBS Główne obowiązki: komunikacja z wykładowcami w zakresie planowania zajęć dla studentów, organizacja spotkań z przedstawicielami poszczególnych zakresów studiów oraz koordynacja procesu ich wyboru na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wsparcie w...
Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Bydgoszcz
praca stacjonarna
152 dni temu
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 120091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Praca w terenie,


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


· Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.


Bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Planuje, koordynuje oraz zleca przeglądy gwarancyjne, badania techniczne i naprawy bieżące posiadanego sprzętu, w celu zapewnienia sprawności użytkowania sprzętu transportowego będącego w użytkowaniu KMP w Bydgoszczy,
 • Analizuje i weryfikuje rachunki za parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych przez funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy i jednostek podległych oraz terminowe wprowadzanie danych do systemu SEHP,
 • Comiesięcznie rozlicza sprzęt transportowy ze zużytego materiału pędnego i smarów, sporządza zestawienia zbiorcze w tym zakresie dla jednostek nadrzędnych oraz przelicza proporcjonalność między tankowań w celu sporządzenia wniosku o uzyskanie podwyższonego zużycia materiałów pędnych i smarów,
 • Comiesięcznie analizuje książki pracy pojazdów pod względem poprawności (min. 2-ch jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Bydgoszczy) oraz dokonuje minimum raz na kwartał kontroli pojazdów służbowych pod katem czystości oraz poziomu płynów eksploatacyjnych,
 • Rejestruje skierowania na badania specjalistyczne w systemie SWOP – medycyna pracy oraz wystawia zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne na podstawie otrzymanych orzeczeń lekarskich,
 • Występuje do właściwych organów o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczonych i osobistych na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Prowadzi rejestr decyzji oraz rejestr wezwań do wykonania ww. świadczeń,
 • Opracowuje dokumentację dot. zabezpieczenia logistycznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, tj.: Planu logistycznego zabezpieczenia mobilizacji; Systemu zaopatrywania materiałowo-technicznej jednostki; Zabezpieczenia potrzeb medyczno-sanitarnych; Instrukcji działania Punktu Przyjęcia i Wyposażenia (PPW); wystąpienia do organów administracji o przyznanie świadczeń rzeczonych i osobistych dot. punktów gastronomicznych, miejsc zakwaterowania oraz personelu gastronomicznego,
 • Rozlicza pojazdy służbowe przeznaczone do wycofania z eksploatacji z indywidualnego wyposażenia sprzętu transportowego zgodnie z dowodem technicznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub do 1 roku w obszarze gospodarki transportowej
 • Znajomość: ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.05.2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożonych wartości pieniężne (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1392), zarządzenia Nr 66 KGP z dnia 9.10.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów (Dz. U. z 2014 r., poz. 130), zarządzenia Nr 65 KGP z dnia 22.11.2018 r. w sprawie organizacji obsługi technicznej i napraw sprzętu (Dz. U. z 2018 r., poz. 124) oraz decyzji Nr 51 KGP z dnia 08.02.2005 r. w sprawie gospodarowania materiałami pędnymi i smarami (Dz. U. nr 7 z 2005 r., poz. 30), ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 988), ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 622), ustawy o obronie ojczyzny z dnia 11.03.2022 r. (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 3305),
 • Znajomość przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Komunikacja,
 • Samodzielność,
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawiającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z póź. zm.) lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   

  Podobne oferty

  • Specjalista w Sekcji ds. Projektów Badawczych CM

   UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera   Bydgoszcz    praca stacjonarna
   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
   3 dni
   specjalisty w Sekcji ds. Projektów Badawczych CM Miejsce pracy: Bydgoszcz
  • Client Service Delivery Coordinator with German

   Aon   kujawsko-pomorskie    praca zdalna
   siedziba firmy: Kraków
   specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
   1 dni
   What the day will look like As a member of your team, you’d be responsible for ongoing operations and continuous improvement initiatives: Ongoing operations: Monitoring current operations within the team on a daily basis. Managing the workload in line with SLAs by organizing, prioritizing and...
  • Specjalista ds. administracyjno-biurowych

   relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”. Jarosławiec (pow. sławieński, gm. Postomino)
   specjalista (mid)  pełny etat   7 000 - 12 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj szybko
   2 dni
   nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości; organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy, kompleksowe wsparcie w obszarze...
  • Client Service Delivery Senior Administrator with Danish

   Aon   kujawsko-pomorskie    praca zdalna
   specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
   2 dni
   What the day will look like As a member of your team, you’d be responsible for providing administrative support in terms of available insurance policies by coordinating, validating, and verifying the data as well as directly contacting the Danish teams to deliver the best solutions available on...
  • Specjalista ds. administracji i przetargów publicznych

   Formanway   Toruń    praca stacjonarna
   specjalista (mid)
   2 dni
   Zakres obowiązków: Monitorowanie nowych ofert przetargowych z działu zamówień publicznych, w tym prowadzenie zestawień; Weryfikacja kryteriów uczestnictwa w danym przetargu oraz szczegółowa analiza dokumentacji przetargowej formalnej; Przygotowywanie i dbałość o terminowe składanie...
  • Pracownik biurowy

   Emtor Spółka z o.o.   Toruń    praca stacjonarna
   specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
   4 dni
   Główne zadania na stanowisku: Wsparcie serwisu w doborze części zamiennych; Badanie dostępności części zamiennych na rynku krajowym oraz zagranicznym; Weryfikacja poprawności doboru części; Nawiązywanie współpracy z nowymi dostawcami; Negocjowanie cen; Aktualizowanie cen zakupowych i...
  • Pracownik administracyjny na budowę

   Lambda S.A.   kujawsko-pomorskie  
   relokacja do: Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”. Szwecja
   specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
   5 dni
   Miejsce pracy: Szwecja
  • Junior Data and Documents Administrator with German

   Aon   kujawsko-pomorskie    praca zdalna
   siedziba firmy: Kraków
   specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
   7 dni
   What the day will look like You’ll be responsible for gathering and organization of data so that Aon colleagues can review German insurance market You’ll communicate and collaborate with insurers, clients and consultants in order to process the information from team to team; You’ll be working...
  • Specjalista ds. Obsługi Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych

   GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY   Gdańsk    praca stacjonarna
   specjalista (mid)  umowa o pracę
   1 dni
   DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w szczególności: gromadzenie przepisów dotyczących obszaru badań naukowych, przygotowywanie dokumentacji...
  • Młodszy Specjalista ds. organizacji dydaktyki i dyplomowania

   Akademia Leona Koźmińskiego   Warszawa    praca stacjonarna
   młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
   3 dni
   Biuro Organizacja Dydaktyki KIBS Główne obowiązki: komunikacja z wykładowcami w zakresie planowania zajęć dla studentów, organizacja spotkań z przedstawicielami poszczególnych zakresów studiów oraz koordynacja procesu ich wyboru na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wsparcie w...