Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2021.303 z późn. zm.)

AMW realizuje zadania własne oraz zlecone. Do najważniejszych zadań własnych należą:
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji;
- obrót mieniem (sprzedaż lokali mieszkalnych, innych nieruchomości oraz infrastruktury);
- przejmowanie i nabywanie mienia;
 -  dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury;
- prowadzenie działalności gospodarczej;
- sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia;
- budowanie domów mieszkalnych;
- przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o których mowa w Ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
- współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwab państwa, o którym mowa w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Aktualne oferty pracy

  • Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

    Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Główne obowiązki: sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym i remontowym realizowanych zadań (dot. zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych) w zakresie prac elektrycznych oraz wykonywanie czynności związanych z eksploatacją tego obszaru, przygotowywanie dokumentów do prowadzonych...
Zobacz archiwalne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

1

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie

Nowowiejska 26A

00-911 Warszawa