Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy asystent

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Gdańsk

86 dni temu

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 22358

Warunki pracy

W pomieszczeniach zespołu w Gdańsku oraz w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku występują przeszkody architektoniczne, utrudniające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
6) praca do wysokości 3 m,
7) permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Zakres zadań

 • analizowanie i ocenianie dokumentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych
 • ustalanie prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanej w imieniu organu emerytalnego
 • wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym
 • udzielanie informacji i wyjaśnień świadczeniobiorcom
 • zakładanie teczek akt emerytalno-rentowych, aktualizacja ich zawartości poprzez uzupełnianie o wpływającą korespondencję, dokonywanie opisu zawartości teczek oraz archiwizowanie akt emerytalno-rentowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji (...) oraz ich rodzin
 • Znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie rent rodzinnych)
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z systemu informatycznego "Emeryt"
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (594)
Wałbrzych (38)
Legnica (51)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (158)
Toruń (95)
Lubelskie:
Lublin (98)
Chełm (20)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (791)
Tarnów (33)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1701)
Radom (63)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (111)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (80)
Przemyśl (14)
Podlaskie:
Białystok (92)
Suwałki (29)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (333)
Gdynia (129)
Słupsk (33)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (89)
Elbląg (25)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (487)
Kalisz (44)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (257)
Koszalin (58)
Kołobrzeg (25)
Auchan (138)
Tesco (382)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (13)
ABB (53)
Accenture (154)
Luxoft (172)
PKO BP (0)
KPMG (32)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl