Starszy informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Kielce

113 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 52296

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-Praca biurowa,
-Praca z wykorzystaniem stanowisk komputerowych.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-Oświetlenie sztuczne i naturalne,
-Pomieszczenie biurowe Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach,
-Budynek nie posiada windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
-Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje założenia, opracowuje dokumentację projektową oraz planuje i koordynuje wdrażanie projektów teleinformatycznych.
 • Konfiguruje i administruje poszczególnymi podsystemami Systemu Wspomagania Obsługi Policji : finansowo-księgowym, kadrowym, gospodarki materiałowej, środków trwałych.
 • Administruje, usuwa awarie, zabezpiecza dane i konfiguruje urządzenia sieciowe i serwery dostępowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz nadzoruje konfigurację urządzeń dokonywaną przez służby teleinformatyczne w jednostkach podległych Komendy Miejskiej Policji/ Komend Powiatowych Policji.
 • Administruje, zarządza aplikacjami i portalami e-administracji publicznej.
 • Kontroluje, administruje, zarządza uprawnieniami użytkowników, sprawuje nadzór nad aplikacjami finansowymi do wykonywania przelewów, generowania zestawień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Banku Polskiego.
 • Kontroluje, administruje, zarządza i sprawuje nadzór nad kontami i uprawnieniami użytkowników w policyjnych systemach informatycznych.
 • Przygotowuje i opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne / teleinformatyczne / elektrotechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związane z informatyką lub teleinformatyką.
 • znajomość i umiejętność konfiguracji sprzętu w sieci LAN i WAN (przełączniki i routery),
 • konfigurowanie i zarządzanie serwerami i systemami operacyjnymi Windows, Windows Serwer 2008/2012 i Linux oraz MS SQL Serwer,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
 • biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (word, excel),
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe