Starszy Inspektor / Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Warszawa ul. Czerniakowska 124

5 dni temu

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Starszy Inspektor / Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska

(Biuro Ochrony Środowiska)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Czerniakowska 124
Nr ref.: 336/20


Umowa na czas zastępstwa

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych
 • sporządzanie sprawozdawczości dla zewnętrznych organów i instytucji w zakresie odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz poboru wód
 • monitorowanie spełniania przez Spółkę wymagań prawnych w zakresie korzystania ze środowiska w części dotyczącej odprowadzania ścieków do odbiornika oraz poboru wód podziemnych i powierzchniowych
 • zapewnienie ciągłości decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych, udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz poboru wody
 • udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień dla zadań realizowanych przez Biuro, monitorowanie i nadzór nad realizacją umów na usługi
 • przeprowadzanie analiz, ocena merytoryczna planów, koncepcji, sporządzanie raportów, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej

Od Kandydatów oczekujemy:

 • minimum wykształcenia średniego, preferowane wyższe, mile widziane kierunkowe (ochrona środowiska, inżynieria środowiska i pokrewne)
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego, preferowane 3-letnie, w tym co najmniej rok pracy związanej z branżą ochrony środowiska (mile widziana praca w obszarze związanym z gospodarką wodną)
 • bardzo dobrej umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • znajomości przepisów prawa związanych z obowiązkami przedsiębiorcy z zakresu korzystania ze środowiska (szczególnie w gospodarce wodnej)
 • dobrej organizacji pracy, sprawnej komunikacji interpersonalnej oraz wysokiej odporności na stres
 • mile widziane doświadczenie z zakresu udziału w postępowaniach administracyjnych

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 17.01.2021

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
 • dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres  przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu ...
Praca Specjalista ds. Ochrony Środowiska