Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Łomża

79 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 51126

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - termometry.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Kontrolowanie badania przedubojowego zwierząt rzeźnych, również pod względem dobrostanu zwierząt oraz badania poubojowego ich mięsa, badania mięsa zwierząt łownych i innych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzania na rynek, do handlu lub na eksport lub przywiezionych z UE i krajów trzecich.
 • Kontrola ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobieranie prób do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Weryfikacja procedur GHP, GMP, HACCP oraz przygotowywanie opinii planów technologicznych zakładów.
 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera - środowisko WINDOWS, Word, Excel.
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie - Specjalizacja z zakresu „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.