Starszy inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski
starszy specjalista (senior)
57 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bielsk Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 103531

Warunki pracy

Praca w pomieszczenich biurowych oraz w terenie. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe. Budynek może sprawiać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - bariery architektoniczne (wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanej toalety).

Zakres zadań

 • Certyfikacja przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym
 • Wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego
 • Prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 • Prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i inspekcji weterynaryjnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języków obcych: język angielski
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, dyspozycyjność
 • Organizacja pracy własnej, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji